S:1

Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez?

Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez? sorunun cevabı "Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Muhtarlar ve belediye başkanları kaç yıllığına seçilerek göreve gelirler? Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferde bulunan kirleticilere örnek değildir? Bilinçli bir tüketici aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapmaz? Ben Ahu bir sabah kamyon gürültüsüyle uyandık.Kamyon boş bir evin önünde durdu. Bu eve yeni birileri taşınıyordu.Daha önce bu evde arkadaşım Gizem ve ailesi oturuyordu.Taşınanlara hoş geldiniz demek için evlerine gittiğimde ailenin sarı saçlı,tombul yanaklı bir kızları olduğunu gördüm.Yeni taşınanların evinde daha önce kim oturuyormuş? Suyun bulunmadığı, temiz olmadığı veya kullanılmasının insan sağlığı açısından teh- like oluşturduğu durumlarda toprakla alınan abdesti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? I-benzer II-meyvesiz III-insan IV- bilgisiz V-ağacaYukarıdaki sözcüklerin anlamlı bir şekilde sıralanışı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Kendiliğinden ışığı olmayan çevresinden aldığı ışığı yansıtan donmuş halde buz gaz ve tozlardan oluşan gök cisimlerine denir. Yukarıdaki bilgilere göre anlatılan gök cismi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi somut bir addır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye '' amaç '' anlamı katmaktadır? I. Amasya Genelgesi – Milli Mücadelenin yöntemi belirlenmiştir.II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararıIII. Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanmasıIV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemalin askerlikten ayrılmasıV. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemalin Ankaradan mebus seçilmesiYukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? 23 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 22 kişinin eşit miktarda parası vardır. Bir kişinin ise parası yoktur. Parası olan öğrenciler, parası olmayan öğrenciye ikişer lira verir- se herkesin parası eşit olmaktadır.Buna göre bütün öğrencilerin paraları toplamı kaç liradır? 47,07 x 10,5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir eserdir.Aşağıdaki açıklamaların hangisi Kutadgu Biligin bu özelliği ile ilgilidir? Tarım alanlarındaki verimin düşmesinde hangisinin etkisi yoktur? Akrep 5 in, yelkovan 12 nin üzerindedir saat kaçtır? Peygamberimizin bıraktığı emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra hicret için yola çıkarak Kuba Köyünde Peygamberle buluşmuştur.Paragrafta anlatılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Annem pazardan tanesi 18 liradan 37 tane havlu aldı. Annem kaç lira harcamıştır? Peygamberimizin anne ve babasının adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz? ......................... bilimi, insanların olayları eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmesine katkı sağlar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, yaya kaldırımı olmayan yolda yürürken uyulması gereken kurallardandır? İzmir İktisat Kongresinin kapanışında konuşan Kâzım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulun- duğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir:... Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupada çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına, benim oğlum paşa olacak, gibi ninniler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde, artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir...Buna göre Kâzım Karabekir Paşanın sa- vunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz? Doğadan elde edilen, bir ürün üretmekte kullanılan, maddelerin işlenmeden öncekidoğal durumuna ne ad verilir? Lügât bir isim ver bana hâlimden.Herkesin bildiği dilden bir isimEski esvaplarım, tutun elimden.Aynalar söyleyin bana, ben kimim.Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi kötü ahlakla ilgilidir? "Aile" sözcüğündeki ünlü harf sayısı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde masalın özelliği yanlış olarak verilmiştir? 179 x A = 537Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? 9—8 = 1 işleminde eksilen sayı kaçtır? Namazın farz olması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir? Osmanlı Devletinde ekonominin temeli ve nüfusun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı ........... dayanıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında da üretim büyük ölçüde...... sağlanıyordu.Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kulağımıza ait yapılardan hangisi orta kulakta bulunmaz? Hangi sözcük sözlük sırasına göre en sonda yer alır? 2 saatte 72 km yol alan bir aracın gittiği yolun geçen süreye oranının kaç m/sn dir? Kurtuluş Savaşı Hangi cephede yapılmamıştır? İslamın evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Meb Görevde Yükselme Sınav Sonuçları sınavların yapıldığı tarihten itibaren en az kaç gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur? 120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir