S:1

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahinin diğer isimlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahinin diğer isimlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Gazel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır? Aşağıdaki yerlerden hangisinin Osmanlı Devletinin eline geçmesiyle Osmanlılar, Avrupa Kıtasında ilk kez toprak sahibi olmuştur? Aşağıdakilerden hangisini gece yürüyüşlerinde yapmak tehlikelidir ve bir kazaya neden olabilir? Aşağıda verilen durumlardan hangisi orucun bozulmasına sebep olur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bireyin sonradan kazandığı bir özelliğidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yaşlı sözcüğü diğerleriyle eş seslidir? Metrekaresi 12 liraya satılan kumaştan, bir kenarının uzunluğu 2 metre olan kare şeklinde bir parça almak isteyen birisi kaç lira öder? Olay: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelerdir. Kısa sürede gerçekleşir.Olgu: Aynı türdeki olayların bir bütün olarak anlatılması için kullanılan bir kavramdır. Uzun süreç gerektirir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek olarak gösterilebilir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, resmî yazışmalarda ilgi bölümüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi münafığın özelliklerinden değildir? Müzikten arta kalan zamanlarda gezmeyi çok seviyoruz. Arkadaş grubumuzla motosikletlere atlayıp doğaya çıkıyor; köyleri, yaylaları dolaşıyoruz.Bu parçada geçen altı çizili fiilimsilerin türü, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Okuduğunuz bir roman, izlediğiniz bir film, gördüğünüz bir resim, hayatınızda bir değişiklik yapmamışsa büyük bir sanat eseri değildir. Bu cümleye göre sanat eserinin sahip olması gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümledeki virgülün kaldırılması cümlenin anlamını değiştirmez? projeksiyon – televizyon – otomobil -stetoskop sırası ile hangi teknolojik kullanım alanlarına aittir? By the time you arrive home, I - - - - the meal. Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir ? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Karadeniz, hangi Osmanlı padişahı döneminde Türk gölü haline gelmiştir? Düşmüş içime gölgesi Alacakaranlıkların Bakmaktan korkuyorum Aynasına suların Sıkışıp kalmış gibiyimGüz hüzünlerinin dar sokağındaŞimdi uzak denizlerde aşkın yelkenlileri Hatıralar tütüyor gönlümün ocağında. Aşağıdakilerden hangisi bu şiirde değişen gerçekliklerden değildir? Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı Devletinin yaklaşık 600 yıllık bir dönemde bünyesinde farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip bir insan topluluğunu adil bir yönetim anlayışıyla barış içinde yönetme kabiliyetini gösterdiğini söyledi.Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öğrencinin kapasitesinin üzerinde uzun süre ders çalışması, alışık olmayan birinin uzun süre yürümesi, organizmanın uzun süre aç ve susuz kalması aşırı uyarılmaya sebep olur.Buna göre aşırı uyarılmanın sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cuma namazını kılanlar, o günün ............namazını kılmazlar. Çünkü Cuma namazı o günün ..........namazı yerine geçer.Boş bırakılan yere hangi ortak namaz vakti gelmelidir. İnsanların geçinmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları etkinliklere ekonomik faaliyetler denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik faaliyet değildir? Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan birisi değildir? Atatürk, çocukları çok severdi. Cümlesinde kaç hece vardır? Taze ve doğal beslenmek isteyen birisi hangisini yapmamalıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? İyi Müslüman olmak, ........................demektir. Boşluğa ne gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarına örnek olarak gösterilemez? I- Mikrofon II- Megafon III- Radyo IV- İşitme cihazıYukarıda verilen araçlardan hangileri sesin şiddetini artırmak için kullanılır? I. 23 Nisan 1920de Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı. II. Selanikte doğdu.III. Mahalle Mektebinde okula başladı.IV. Cumhuriyeti ilan etti.M. Kemal Atatürkle ilgili verilen olayların kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Ezandaki la ilahe illallah ne anlama gelir? Gelen ışının ayna ile yaptığı açı 400 ise gelme açısı ................... olur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir ? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre; il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması ...............ile olur.Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. İçine yerleştirilen özel manyetik bant ile sesleri kaydedebilen ses teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Üç sayının toplamı 52dir. Toplananlardan biri 25,diğeri 19dur. Üçüncü toplanan sayı kaçtır? Tasdik kelimesinin eş anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir