S:1

Fabl türünün Doğu edebiyatındakiünlü eserlerinden olanGülistan aşağıdaki yazarlardanhangisine aittir?

Fabl türünün Doğu edebiyatındakiünlü eserlerinden olanGülistan aşağıdaki yazarlardanhangisine aittir? sorunun cevabı "Şeyh Sadi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde birden çok yapım eki vardır?                                                                                Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük tek sayı ile rakamları birbirinden farklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır? Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir?   .I.Dünya Savaşı'nın çıkmasında temel ne­denin sömürgecilik ve hammadde arayışı olduğunu söyleyen bir Sosyal Bilgiler öğ­retmeni, savaşın çıkma nedenini neye da­yandırmış olur?  1.    Her şeyi abartır, bire bin katarak anlatır.2.    Aramızda yabancı yok, biz bizeyiz.3.    Yanlışını gördüğü kişiyi bir kalemde siler.4.    Çarçabuk sınıftan çıktı, bir solukta kantine indi.Yukarıdakilerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir? “Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara …………… denir.”Noktalı yere hangi kelime gelir? Hücre ile dokuların yapı ve bileşiminde olan değişimler sonucu, organlardaki işlevlerin yerine getirilmesi açısından belli bir olgunluğa erişilmesine ne ad verilir? Senin için dağları deler, yol açarım yâr Senin için denizleri kuruturum yârSenin için gök kubbeyi yerlere çalarım yâr Canım iste canım bile sana kurban yârBu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? İslam toplumsal barışın ve huzurun yerleşmesine büyük önem vermiştir. Âlimlerde İslam’ın bu amacına uygun davranmışlar ve bunları sözleri ile dile getirerek içinde bulundukları toplumda barış ve kardeşliğin yerleşmesine çalışmışlardır.Buna göre aşağıdaki sözlerin hangisi bu konuya örnek verilemez? “ Açık” sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcük hangi cümlede kullanılmıştır? Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış yerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 30 kişilik bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçer üçer oturunca 1 tane sıra boş kalıyor. Eğer bu öğrenciler, sıralara ikişer ikişer otursaydı kaç öğrenci ayakta kalırdı? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? I. PetrolII.   HidroelektrikIII.    DoğalgazIV.  JeotermalTürkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yukarıdakilerden hangilerinin enerji üretimindeki payını artırmak gerekir? “Havaya Çizilen Dünya” ilk şiir kitabıdır. Halk şiiri geleneğinden modern tarza uzanan geniş bir alandaki biçim özelliklerini denemiştir. Yenilik peşinde koşan, sürekli kendini yenilemeye çalışan biridir. Kurtuluş Savaşı süresince anlattığı “Çakır’ın Destanı, Üç Şehitler Destanı” gibi eserleri nedeniyle “destan şairi” olarak da anılır.Bu parçada özellikleri tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kanın vücutta dolaşımım sağlayan yapılardan biridir? ’’Akşam Eraylara misafirliğe gideceğiz’’ cümlesinde kaç tane kelime vardır? 15 m/s hızla ilerleyen bir araçta sürücü, önüne bir köpek çıkınca frene basarak  3s de duruyor. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç  / ms2 dir? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu çeşitlerinden biri değildir?  Bir  çanak  anten  kablosunun  antenden evin  girişine uzunluğu  8 m  45 cm,evin    girişinden    televizyona  olan  uzaklığı  ise    4  m  85   cm  ise   kablo  toplam   kaç  cm  uzunluğundadır?  Güneydoğu Anadolu Projesi’nin ülke ekonomisine yaptığı katkılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Bir kamyon dolu ikine 13 ton, yükü boşaltıldıktan sonra 5 ton 550 kg geldiğine göre kamyonda kaç kg yük vardı? Aşağıdakilerden hangisi Mevlâna’nın en önemli eseridir? 500 doğal sayısının 4/5’i kaçtır? Toplu yaşamın bir gereği olarak aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz?  Erzurum’da kış mevsimleri oldukça soğuk geçer. Yazları ise sıcaktır fakat kısa sürer.Yukarıda Erzurum’un nesinden bahsedilmektedir? Bireyin demokrasi eğitimi ailede başlar ve okul ile devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bir aile içi demokrasiye örnek olarak gösterilemez?    - Allah tarafından gönderilmiştir.- Peygamberler aracılığı ile bildirilir.- İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlarYukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? Bir günde 47 sayfa kitap okuyan babam 1 ayda kaç sayfa kitap okur? (1 ay=30 gün) Hi, I’m Jeremy. In our family everyone has some responsibilities. We always share the daily chores at home. I must water the flowers in the garden. I like it because I love being outdoors. My brother Robert is responsible for taking out the garbage. He hates doing it but he always does it. Doing the grocery shopping is my father’s duty. My mother cooks the meals and does the laundry. Also, she has to wash the dishes and my father helps her with that. I think we all should help each other with the chores because sharing the responsibilities means respecting each other.Jeremy spends some time in the garden because he - - - - . • Fuzuli• Nedim• Kadı Burhanettin• NefiBu şairler ile aşağıdaki nazım biçimleri eşleştirilirse hangisinin terimin karşılığı olmaz? Aşağıdakilerden hangisi toplumda yaygın olan batıl inançlardan biri değildir? Anayasamızda değişmesi mümkün olmayan ve değişmesi teklif dahi edilemeyen maddelerin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?  Meridyenlerin  toplam  sayısı  kaçtır ? Işığın tam yansıma olayındanI. Sağlık sektörüII. HaberleşmeIII. Eğlence merkezlerinin süslenmesi durumlarından hangilerinde yararlanılır? Ahmet, Musa, Ebru sözeli ( ) Faruk, Necla, Burhan sayısalı tercih etmişti.Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüksek okulu nerede açılmıştır? Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralanırsa, en sonda hangisi yer alır? ....... yaşına gelmiş her bireyin nüfus cüzdanında, fotograf bulunması zorunludur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir