Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I ... to a tennis matchyesterday.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I ... to a tennis matchyesterday. sorunun cevabı "went " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Güç birim zamanda yapılan iştir. İşin zamana bölümü ile bulunur.Buna göre dakikada (60 s) 300 joule iş yapan bir motorun gücü kaç watt’tır? Allah, evreni belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmıştır. Evrendeki olaylar buna uygun olarak gerçekleşmektedir.Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangileri tanımlanmaktadır? Tahir 4 litrelik bidonlarda 17 bidon yağ alıyor. Tahir kaç litre yağ almış olur? Bir sınıftaki erkek öğrencilerin % 25’i, kızların ise % 20’si matematik dersinden başarılıdır.60 erkek öğrencinin bulunduğu bu sınıftaki öğrencilerin % 23’ü matematik dersinden başarılı olduğuna göre sınıfın mevcudu kaçtır? Sabah ,öğle ,ikindi,akşam,yatsı namazlarının farzları sırası ile kaçar rekattır? Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin’in Savur ilçesinde 1946 yılında doğmuştur. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan iki yıl sonra ABD’ye göç etmiştir. Buradaki DNA onarımı konusundaki çalışmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.Bu durum aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek oluşturur? - - - - örneğin tarımı keşfetmesiyle orman ve mera alanlarını tarlaya dönüştürmüş, eğimli arazileri basa- maklandırmış, kanallar inşa ederek tarlalara su taşımış böylece beslen- me ihtiyacını gidermeye çalışmıştır.Aşağıdakilerden hangisi verilen metnin içeriğine göre daha uygun bir giriş cümlesi olur? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi seçenekteki sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? 4 sa 6dk=……………snBoş bırakılan yere hangi sayıdır? Atatürk “… ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” demiştir.Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Ali 7 yaşındadır. Annesi Ali’nin yaşının 4 katı yaştadır. Ali’nin annesi kaç yaşındadır?