S:1

I ............... to a tennis match yesterday.

I ............... to a tennis match yesterday. sorunun cevabı "went " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımdan birisi değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (......) Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(......) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.(......) Dünyanın Güneş etrafında dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.(......) Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.(......) Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Madencilikte cevherdeki bazı maddeleri elde etmek için kullanılan yüzdürme ile ayırma yönteminin teknikteki adı nedir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? "İki yüz doksan beş şeklinde okunan sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirirse oluşan yeni sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir yıldızdır? ‘baş- başlık kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Kırk kantar, kırkar kırkar kantar tartar. halk kültürünün hangi kaynağına ve çeşidine girer? Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir? 806 402 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? "Kitabı" sözcüğünü aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere yazabiliriz? A x 3 = 2568Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? 4 onluk + 8 birlik şeklinde çözümlenmiş doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olayların hangisinde ses artış göstermektedir? Namaza hazırlık şartlarından birisidir. Örtülmesi gereken yerleri örtmek anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanıma tanıma uyar? 3 ton 3000 kg olduğuna gö­re, 3000 kg + 1 ton kaç tona eşittir? Örmek kelimesi aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir