Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder? sorunun cevabı "Hep" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yagılardan hangisi yanlıştır? I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılmasıII. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesiIII.Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanmasıYukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  Ela 19.20’de ders çalışmaya başlıyor. 1 saat 10 dakika çalışıp 15 dakika mola veriyor. Sonra 1 saat 25 dakika daha çalışıyor.Buna göre Ela’nın çalışması saat kaçta bitmiştir? “Gamze Öğretmen, öğrencilerinin derse karşı ilgisiz olduklarını görmüş ve birçok farklı öğretim yöntemi uygulasa da bir türlü etkin katılımı sağlayamamıştır. Bir gün farklı bir tavır sergileyerek daha renkli ve uyumlu giyinmiş, güzel takılar takmıştır. Bunların yanı sıra ders anlatırken jest, mimikleri ve ses tonunda farklılıklar yaparak daha özenli bir Türkçe kullanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda, öğrencilerin derse olan ilgilerinin arttığını gözlemlemiştir.”Yukarıda Gamze Öğretmen’in yaptığı değişikliklerin iletişim üzerindeki hangi etkisine vurgu yapılmıştır? “Kişilik, üç temel yapıdan  oluşur. Bunlar id, ego ve süper egodur. Bu yapılar birbirini etkileyerek ve bütünleyerek insanın kişiliğini oluşturur.”Görüşleri verilen psikolog aşağıdakilerden hangisidir? Tost + çay 10 lira     Tost + ayran 12 lira10 kişilik bir grupta, 4 kişi tost + çay geri kalanı tost + ayran alıyor. Bu kişilerin toplam hesabı kaç lira tutar. Tanzimat edebiyatının kurucuları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (I) Döneminde yeterince tanınamamış sanatçılardan olan yazarın sanatçı kimliğinin, henüz edebî anlamda eser vermeden değişik sanat dallarına olan ilgisinden dolayı zaten mevcut olduğu söylenebilir. (II) Bu sebepten yazarın sanatla tam olarak ne zaman uğraşmaya başladığını kesin olarak belirlemek zor. (III) Sanattaki becerisi her ne kadar doğuştan gelen özelliklerle geliştiriliyor gibi gözükse de çocukluktan itibaren bulunan çevre ve ailesinden taşıdığı malzemelerin eserlerini şekillendirmede ona yön verdiği söylenebilir. (IV) Yazar, küçük yaştan itibaren yaşadıklarını, gördüklerini belleğinde bir yerlere kaydetmeye başlar. (V) Daha çok manevi değerlerle yoğrulu bu notlar yazarın yaşının ve sanatçı kimliğinin olgunlaşmasıyla zamanla edebî anlamda değişik renklerle ortaya çıkar.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? "Onlar üçüncü katta oturuyor" cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir?