S:1

Aşağıdakilerden hangisi teknolojininzararlarından biridir?

Aşağıdakilerden hangisi teknolojininzararlarından biridir? sorunun cevabı "Doğal kaynakları tüketmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
 Aşağıdakilerden hangisi wordde Office düğmesi altındaki seçeneklerden biri değildir? Kur’an-ı Kerim’de kaç sure vardır?A) 122B) 111C) 114D) 214 Koordinat sisteminin sağa-sola yani yatay olan eksenine ne denir? Dünyada varolan her şeyi kim yarattı? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de peygamberliği hakkında şüphe bulunmayan isimlerden biridir? Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma (Karacaoğlan) Bu halk şiirinin konusuna göre türü, aşağıdakilerden hangisidir?  Yaş sabun kurutulduğunda ağırlığının % 30’unu kaybediyor. Kilogramı 2 liraya alınan yaş sabun kuruyunca kilogramı kaç liraya satılırsa % 40 kâr edilir? Milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle bir çatı altında toplanmıştır?  Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinde, turizm değerlerinin korunması ve turizmin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun olmaz? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? İslam tarihinde Mekke den Medine ye hicret eden Müslümanlara…………………Medine’ nin Yerli Müslümanlarına da ………….denir.Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesine ne ad verilir? • Üretiminin % 25’i İç Anadolu Bölgesi’nden karşılanmaktadır.• Ekmek, bisküvi gibi gıda maddelerinin hammaddesi olarak kullanılır.Özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? (1) Hayri, sabah erkenden evden çıktı. (2) Elleri cebinde, ıslık çalarak yokuştan aşağı indi. (3) Öğleden sonra bir iş görüşmesine gidecekti. (4) Bunun için hazırlıkyapmalıydı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman zarfı kullanılmamıştır?  A: Where - - - - you last week? B: I - - - - in Bursa. Allah’ın yapılmasını zorunlu tuttuğu emirlere ne denir? Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atılınca kolaylıkla çözünür ?  Aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapım eki almış bir sözcük vardır? Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır? Okulundaki öğrencilerin diş sağlığına ne kadar önem verdiğini tespit etmek isteyen Fikret’in aşağıdaki sorulardan hangisini sorması uygun olmaz? Aşağıdakilerden Hz. Muhammed’in amcasından birisi değildir? Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? Akşam namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır? “Ordular! ilk hedefiniz Akdenizdir! İleri.”Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?  42 lirayı 7 kişiye eşit olarak dağıtırsak her bir kişiye kaçar lira düşer? Bir soruyu 90 saniyede çözen bir öğrenci 12 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer? “Gelin canlar, bir olalım, iri olalım, diri olalım.”Hacı Bektaş-ı Veli’nin yukarıdaki sözüyle anlamca en yakın olan söz aşağıdakilerden hangisidir? Dalgalandığın yerde ne korku ne keder…Gölgende bana da, bana da yer ver!Bu dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? Civa elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Neden kelimesinin eş anlamlısı nedir? “ Zengin insanlar pahalı elbiseler giyer.”  cümlesinde altı çizili sözcüklerin zıt anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir? Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hoca kadılık yaparken bir adam gelmiş:-Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün,komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnına boynuzunu geçirip onu öldürmüş. Ne yapmam gerekir? Hoca sakalını sıvazladıktan sonra :- Hayvanı dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok işte. Ne bilsin böyle olacağını, demiş.Adam tekrar söze başlamış:-Demin ben bir yanlışlık yaptım ölen inek benim değil, seninmiş demiş.Hoca yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş:-Bak, demiş. Şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım! Yukarıdaki metinde sözü edilen kadı için hangisini söyleyemeyiz?  “Bugün, pastayı ben yapacağım.” cümlesinde vurgu aşağıdakilerin hangisindedir?  Toprağın dış etkilerle bir yerden bir yere taşınmasına erozyon denir.Buna göre aşağıda verilen,I.Sert esen rüzgârlarII.Arazinin eğimli olmamasıIII.Bitki örtüsünün seyrekliğidurumlarından hangileri erozyonun sebeplerindendir? Kütle ile ilgi olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?  Ekvatorda 28°C civarında olan yıllık sıcaklık ortalamaları kutuplarda 0°C’nin altına düşmektedir. Ekvator ve kutupların yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın  temel nedeni  aşağıdakilerden  hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir