Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Canan: Are you coming with us to the cinema?
Tolga : . I dont have anything better to do.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Canan: Are you coming with us to the cinema?Tolga : . I dont have anything better to do. sorunun cevabı "Why not?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Balıklı Göl ve Harran Evleri’ni ziyaret etmek isteyen bir öğrenci hangi bölgemizi ve hangi ilimizi ziyaret etmek zorundadır? Yüce Allah’ın kendine özgü bütün isim ve sıfatları ile tek ilah olduğuna inanmaktır. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca Allah’a ibadet etmektir.Yukarıda hangi kavram anlatılmıştır? Kum, aşağıdakilerin hangisinin parçalanması sonucu oluşur ? "12 Nisan Pazar"Yukarıdaki tarihe göre ayın 11’ i hangi gündür? • Peygamberimiz daha dünyaya gelmeden babasını, altı yaşında da annesini kaybetmiştir.• Yedi çocuğundan altısı, Peygamberimiz hayattayken vefat etmiştir.Bu bilgilerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? I- Coğrafi şartlarII- Ekonomik şartlarIII- Olayın yaşandığı dönemin şartlarıIV- Günümüzün hayat standartlarıTarihi olaylar değerlendirilirken yukarıdakilerden hangileri göz önünde bulundurulmalıdır? Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından daha zengindir? Aşağıdakilerin hangisinde mililitre ifadesi daha çok kullanılır?  I. İmam ŞafiîII. İmam MaturidîIII. İmam Ebu HanifeIV. İmam Eş’arîBunlardan hangileri inanç ve itikadî mezhep imamları olarak bilinir?  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Perslerde ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüş ve satraplar kralın görevlendirdiği kişilerce teftiş edilmişlerdir.Perslerdeki yönetim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Tarık: “Babam hafta sonu su damlatan musluğu onardı, dışarıdan soğuk geldiği için pencere kenarlarına bant çekti. Evin odalarındaki lambaları az elektrik tüketenlerle değiştirdi."Buna göre Tarık’ın babası için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?