Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Student : When there are a lot of unknown words in a text, I dont
understand it.
Teacher : . You dont have to know all the words in a text.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Student : When there are a lot of unknown words in a text, I dontunderstand it.Teacher : . You dont have to know all the words in a text. sorunun cevabı "You can guess the meaning of unknown words from the text." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki kelimelerden hece sayısı en az olan hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti kullanımı doğrudur ? Gemi sessizce yol alıyordu.Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur? Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri de toplumsal değişimdir.Aşağıdakilerden hangisi bu gerçeğe uygun olmayan bir değerlendirmedir? Aynı dili konuşanlar değil, Aynı duyguları paylaşanlar ANLAŞIRLAR... MevlânaMevlâna bu sözü ile neyin önemini vurgulamıştır?  Bisiklet, kaykay, sıkutır ve paten gibi araçları kullanırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır? "Yol" kelimesi hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır? Atatürk, Türk tarihinin bilimsel yöntemlerle araştırılması ve bu konularda çalışmalar ya- pılması için Türk Tarih Kurumunun açılmasına öncülük etmiş ve çalışmalara bizzat katılmıştır. Buna göre Atatürk’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi hayvanların ortak özelliklerindendir?  Sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kuru bir yer kalmamak üzere, tepeden tırnağa bütün bedeni yıkamaya …………  denir. Boşluğa hangisi gelmelidir? “ Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, Canlarınız, Mallarınız, Namus ve Şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü zarardan korunmuştur.” Peygamberimiz bu sözüyle hangi önemli konuya vurgu yapmıştır?