S:1

Funda : We have two days to go sightseeing in İstanbul. Would you like to visit
the Topkapı Museum?
Gülce : .............. Its a great idea.

Funda : We have two days to go sightseeing in İstanbul. Would you like to visitthe Topkapı Museum?Gülce : .............. Its a great idea. sorunun cevabı " I would love to." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir oyuncak arabaya kuvvet uygulanarak arkasından itilip, bırakılıyor. Bu araba en çok hangi zeminde yol alır? Aşağıdaki besin gruplarından hangisi kahvaltıda yenilebilir? Varlıkları mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak ikiye ayırır. Zorunlu varlık Allahtır, mümkün varlık ise varlığı Allaha bağlı olan tüm varlıklardır.Görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşaptır.Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden hangisinde daha yaygın olması beklenir? Kurban bayramında Mekkede bulunan Kâbeyi ve etrafındaki kutsal yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir.Yukarıda İslamın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Tarihte ilk defa Sümerler tarafından kullanılan..................... yazısı zamanla başka medeniyetler tarafından da kullanılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili mesleklerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama görülmez? Sakın ha, yolda top ....... Cümlesinin sonuna, aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur? Aşağıdaki kelimelerin hangisi fiilden türeyen isimdir? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Sabah olmuştu. Salona bembeyaz ışık çizgileri vu- ruyordu. Ali Usta hiç dalıp kalmaz, güneş doğma- dan uyanırdı. Hemen kalktı, doğruldu. Ayakkabıla- rını giydikten sonra kapı aralığından dışarı baktı.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Bir grup bilim insanı rasathane kurmak istemektedir.Bu bilim insanlarının aşağıdaki yerlerden hangisini tercih etmesi hatalı olur? Hangi kelime ismin –e halinde bulunmaktadır? Amasrayı Cenevizlilerden alan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri verimli tarım arazileri çevresinde ve akarsu vadilerinde kurulmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı alanlardan biri değildir? Ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinin verdiği kararların doğru olup olmadığına davanın taraflarının itiraz etmesi olarak tanımlanan temyize başvurmaları halinde inceleyen yüksek mahkemeye ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ kır sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? Kuran-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine yön veren temel değerlerden değildir? Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.Bu hadiste aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır? Doğrudan doğruya Mustafa Kemal Paşa tarafından yönetildiği için Kurtuluş Savaşı tarihinde "Başkomutan Meydan Muharebesi" adını alan savaş, aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin İslamiyet'i yaymak için yaptığı savaşların doğru sıralaması ile hangi seçenekte verilmiştir? 1, 8 , 3 sayıları ile yazılabilecek sayılardan hangisi daha büyüktür? Yer çekimi kuvveti .................. tarafından bulunmuştur.Boş bırakılan yere aşağıdaki bilim insanlarından hangisi yazılmalıdır? Dikdörtgenin iç açı ölçülerinin hepsi ......................... derecedir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi hareket anlatır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur? "Bu sıcak havada dışarı çıkmam ben."Yularıdaki cümlede sıcak sözcüğünün yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Gövde kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bir okulda 36 sınıf vardır. Her sınıfta 27 öğrenci olduğuna göre okul mevcudu kaç kişidir? İslamiyetin doğduğu dönemde, Türklerin anayurdu olan Orta Asyada aşağıdaki devletlerden hangisi bulunmaktaydı? have got / a nose / I / two ears / and Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait unsurlardan birisi değildir? Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde kimin evinde kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kâbenin isimlerinden biridir? Aynur, yarın ilk uçakla İzmire gidecek. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? AA + BB = ? işleminde A ve B farklı rakamlardır. Buna göre toplam en çok kaç olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir