S:1

Last night, I had a dream. In my dream a man was trying to enter my room through the window. I was terrified.

Last night, I had a dream. In my dream a man was trying to enter my room through the window. I was terrified. sorunun cevabı "horrible" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
II. Dünya Savaşı’ndan sonra izlediği yayılmacı politikayı önlemek amacıyla Sovyetler Birliği’ne karşı on batı ülkesi ile ABD ve Kanada arasında kurulan ittifak aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, yönlendirmek vb. amaçlarla kaleme alınan metinlere öğretici metin denir. Bu metinlerde temel amaç, okura bir şeyler öğretmektir. Öğretici metinlerde - - - -Bu parçanın sonuna aşaıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Anemometre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili ölçüm yapan cihazdır? I.  Kapağı açılan bir parfüm şişesinin etrafa koku yaymasıII. İnsanın yaşlanmasıIII. Suyun elektroliziYukarıdaki verilen olaylardan hangileri istemlidir? İspanyolca “Teşekkür ederim” hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Bazı ibadetler beden ile yapılırken,bazı ibadetler ise mal ile yapılır.Aşağıda verilen ibadetlerden hangisi hem beden hem mal ile yapılır? Ayşe, 30 santimetrelik bir tabureye çıktığında boyu Ali' nin boyundan 14 cm daha uzun oluyor. Ali' nin boyu 1 m 33 cm ise Ayşe'nin boyu aşağıdakilerden hangisidir? What would you do if you - - - -a millionaire? Hinterland (art bölge) ekonomik olarak limanı besleyen, limanla mal gönderen ya da mal temini yapan alanlardır.Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisi İzmir limanının hinterlandının dışındadır? 13. yüzyılda Anadolu’da kurulan mesleki ve ahlaki eğitimde önemli rol oynayan Ahilik teşkilatının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerin hangisi yalıtkandır? Felsefe gerçeğin özünü bulmaya yönelik bir arayıştır. Felsefe bu anlamıyla üst düzey mantıksal bir kavrayış etkinliğidir. Ancak bu mantıksal kavrayış etkinliğini yaşamsal gerçeklikten soyutlayarak gerçekleştirmek imkânsızdır.Bu parçada anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir? Divan edebiyatında biyografi türüne tezkire ya da - - - - denir. Bu türün ilk örneği Ali Şir Nevai’nin - - - - adlı eseridir. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire - - - - tarafından yazılan Heşt Behişt adlı eserdir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? "Greyfurtu sevmem." cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetlerden biridir? Ülkemizde iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle peribacaları adı verilen yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Bu şekillerin oluşumunda aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi etkili olmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir ek kullanılmıştır?  İskitlere aşağıdaki alanlardan hangisinde usta oldukları için  “Bozkırın Kuyumcuları” denilmiştir? Hangi davranış kişisel bakımdır? Fosil – Kayaç – MadenAşağıdakilerden hangisi bu kavramların ortak özelliğidir? I. KarbonhidratII. YağIII. ProteinIV. VitaminVerilen besinler aç kalan bir insanda enerji elde etmek için kullanılırsa bu besinlerin kullanım sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olur? ( 5 - 15 - 35 - 75 - 155 -  A  -  B  ) örüntüsünde  A  ve  B  yerine  gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır ? Aşağıdaki araçlardan hangisi kimyasal enerjiyi kinetik enerjiye çevirir? Aşağıdakilerden hangisi dedemizin çocukluğunda bulunan teknolojik ürünlerden biridir? Millî Mücadele Dönemi’nde “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’ in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından birisi değildir? Roman, eski meddah hikâyelerimizden Hançerli Hanım’dan esinlenerek kaleme alınmıştır. Ayrıca bu eserde Alexander Dumas Pere’in “Kamelyalı Kadın” romanının da etkisi görülmektedir. Bir töre romanı olan eserde, mirasyedi delikanlıların içkiye ve sefahate kapılarak kendilerini kaybetmeleri ibret verici bir dille anlatılmış, kitabın sonunda “Son pişmanlık fayda vermez.” denilerek kıssadan hisse çıkarılmıştır. Romantik akımın etkisindeki bu edebîromanda, gençleri yetiştirirken toplumu ve toplumun şartlarını tanımak gerektiği vurgulanmak istenmiştir.Bu parçadan sözü edilen romanla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 4000 olan en küçük sayı A, en yakın binliğe yuvarlanmış hali 4000 olan en büyük sayı Y olduğuna göre A+Y işleminin sonucu kaçtır?  Aşağıda verilenlerden hangisi sesin olumlu etkilerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir? Avrupa Parlamentosu hangi şehirde bulunuyor? My mother drives more……..…. than my father.  8 başlayarak ileri doğru yedişerli sayarsak 6. sırada söylediğimiz sayıyı hangi onluğa yuvarlarız? Katı maddelerin kütlesini aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir