S:1

Karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

Karbonhidratlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış açıklanmıştır? sorunun cevabı "Enzimlerin yapısına katılırlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
I. Yılbaşında çam ağacı süslemekII. Dini bayramlarda büyüklerin elini öpmekIII. Düğünlerde halay çekmekIV. Baharın başlangıcı Nevruzu kutlamakYukarıda verilenlerden hangisi Türk kültürüne aitbir özellik değildir? Aşağıda evrenin oluşumuyla ilgili ortaya atılangörüşlerden birinin inceleme sonuçları verilmiştir.•Evrenin dörtte üçü hidrojen atomundan oluşur.•Evrenin dörtte biri helyum atomundan oluşur.•Bu oranlar evrenin her yönünde tespit edilir.Bu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanamalarına ait bir özelliktir? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığı işaret ederek belirten bir sözcük kullanılmıştır? Aynı bölgede yaşayan bir arı türünün bir bireyinin ilkbaharda bıraktığı yumurtalardan turuncu ve kahverengi, yaz sonunda bıraktığı yumurtalardan ise siyah ve beyaz renkli bireyler gelişmektedir.Bu durumla ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? İnsanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri elde etmek için bir nesnenin yapısında, biçiminde veya yerinde değişiklik yapma etkinliği üretimdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üretime örnek değildir? Kimlik kartımızı kaybettiğimizde yenisini hangi kurumdan alırız? Aşağıdakilerden hangisi zincirleme isim tamlamasıdır? Motosiklette "rölanti ayarı" motor hangi durumda iken yapılmalıdır? Yemeğin bereketi yemekten önce...........,yemekten sonra da elleri ve ........ yıkamaktadır?Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir? Hangi sayının % 2 fazlası 102ye eşittir? "Marbles" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir? Aşağıdakilerin hangisinde yorum söz konusudur? Aktif taşıma ile ilgili olarak;I. ATP harcanır.II. Taşıyıcı proteinler görev alır.III. Enzim kullanılır.verilenlerden hangileri doğrudur? Tatlı sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Hendek savaşında kazılan hendek ne kadar sürede kazılmıştır? Aydınlık günler yakındır. cümlesinin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hariciler sorunu, aşağıdaki hangi Emevi halifesi döneminde barışçıl bir yolla çözülmüştür? Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle divan şiirinin nazım şekilleri bir arada verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? 1-Kayaç2- Kum 3-Çakıl 4-TaşYukarıdakilerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma aracı olarak kullanılmaz? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? Saat 8.00 de okula giden Melih 4 saat sonra zil çalınca eve geri gelmiştir.Melih eve dönünce saat kaç olmuştur. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre Kamu idareleri hangi ayın sonuna kadar stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Maliye Bakanlığına gönderir? Hicret edenler ve onlara yardım edenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde uluslararsı kültür, sanat, fuar ve spor etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinliklere, kültür farkı gözetmeksizin birçok ülkeden insanlar katılmaktadır.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre merkez ilçede görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir? Hücresel solunum sırasında karbonhidrat monomerleri yağlara oranla daha az enerji verir.Buna rağmen enerji gereksiniminin karşılanması için yağlardan önce solunum tepkimelerine katılır.Buna göre sözü edilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi tevekkülü ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? Bir pastanede her gün 6 çeşit pasta üretil- mektedir. Bu pastaneden 3 çeşit pasta almak isteyen bir müşteri bu seçimi kaç farklı biçim- de yapabilir? XI.VI.1983 tarihinde, gün ve ay Romen rakamları ile gösterilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tarihten daha sonraki zamanı gösterir? Dinimizin kullanılmasına, yapılmasına, yenilip içilmesine izin verdiği şeylere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ekonomi etkileyen doğal faktörlerden bir değildir? Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır. anlamına gelen ifade nedir? İki ardışık sayının toplamı 45tir. Küçük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden kaç tanesi yeryüzünün şeklini değiştiren etkenlerdendir?1. Volkanlar2. Yer sarsıntıları3. Buzullar4. Akarsular 5. Rüzgâr Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir