S:1

Oksijenli solunumda hücrenin enerji kazancı kaç ATPdir ?

Oksijenli solunumda hücrenin enerji kazancı kaç ATPdir ? sorunun cevabı "38 ATP" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün zenginliğine örnek gösterilemez ? Yaprak Dökümü adlı roman aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Pek çok ayette Allahın çok affedici ve bağışlayıcı olduğu ifadesi bulunmaktadır.Bu durum Müslümanları aşağıdakilerden hangisine daha çok yönlendirmektedir? Yıkmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Bir aile ses kirliliğini önlemek amacıyla evinin duvarlarına köpük, elyaf, cam yünü gibi malzemeler koydurdu.Evi aşağıdaki ortamların hangisinde bulunan, böyle bir uygulamaya en az ihtiyaç duyar? Hangisi mevsiminde meyve sebze tüketmenin faydalarından değildir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi kul hakkı ile ilgili değildir? Mahalledeki çocuk parkında oyun oynarken seyyar satıcı Yasine zorla pamuk şeker satmak istiyor.Yasin, bu durumda aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıdır? Yüce Allahın Hz. Ademden başlayarak son peygamber Hz. Muhammede kadar insanlar için gönderdiği hiçbir zaman bozulmayan din aşağıdakilerden hangisidir? Bir şişe 5 bardak ile dolmaktadır. 6 şişeyi doldurmak için kaç bardak gereklidir? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğrus ise D yanlış ise Y koyduğumuzda nasıl bir sırala oluşur?(.....) Uzayda yapılan inceleme, araştırma ve keşif gezilerine uzay araştırması denir.(.....) Roketle fırlatılarak dünya çevresinde yörüngeye oturtulan araçlara gök taşı denir.(.....) En sıcak yıldızlar mavi orta sıcaklar sarı, sıcaklığı en düşük olanlar ise kırmızı renktedir.(.....) Dünyamıza en yakın yıldız Güneştir.(.....) Her şeyi içine alıp yutan gök cismine bulutsu (nebula) adı verilir. 27 haziran salı günü geziye çıkan bir kafile 2 hafta sonra ayın kaçında hangi gün geriye dönerler? 6 l 320 mlnin 5 katı kaçtır? (1) Çay, dört yaşından başlayarak ürün veren bir bitkidir. (2) Şartlara bağlı olarak ürün miktarı 10-15 yaşından sonra en yüksek düzeye ulaşır. (3) Ayrıca çay dayanıklı bir bitki oldu- ğundan doğada birkaç asır yaşar. (4) Yeter ki bakımı iyi yapılsın.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Büyük meydanın iki adım berisinde, evimin arka bahçesinde tek başıma oturuyordum. Ağaçların yaprakları arasına yerleşmiş, rüzgârla dans eden kuşların keskin seslerini saymazsam tıpkı gökyüzü gibi pürüzsüz bir sabah yaşıyordum. Akşamın gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 10,983 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Sütanne-babası ve sütkardeşleri, ayrılık zamanı geldiğinde Hz. Muhammedi (s.a.) annesi Amineye vermek istemediler. Israr edip bir süre daha yanlarında kalması için Amineyi ikna ettiler.Bu bilgi bize Peygamberimizin (s.a.) çocukluğu hakkında nasıl bir fikir veriyor? I. Bir geççeğin inceleme, araştırma, gezip görme yoluyla belgelere de başvurularak yansıtıldığı yazı türüdür.II. Özgürce seçilen bir konuda okuyucuyu sıkmadan, konuşma havasında yazılan yazı türüdür.III. Bir sanat yapıtını ya da kişiyi olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendiren yazı türüdür.IV. Bir kişinin ya da grubun gezip gördüğü yerleri, orayla ilgili izlenim ve tespitlerini anlattığı yazı türüdür.Numaralanmış açıklamalarda, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden söz edilmemiştir? 1899 yılında İstanbulda dünyaya gelen yazar, Servetifünun Dönemi yazarlarından İsmail Safanın oğludur. Bir dönem köşe yazarlığı yapan yazar bu süreçte ‘Server Bedi mahlasını kullanmıştır. Yazar Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, bireyin iç dünyasını ele alan roman türünün başarılı örneklerini vermiştir.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir toptancı 50şer kilogramlık iki çuval şekerin önce 25,5 kgını sonra 67,250 kgını satmıştır. Buna göre , toptancının elinde kalan şeker miktarı kaç kg'dır? Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalan bir hayvandır? GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ –(Güler.) Vaktiniz varsa hay hay! YOLCU – (Ağlamaklı) Yok, ne yazık ki vaktim yok. Çok geç kaldım. GÖZLEM EVİ MÜDÜRÜ - Çok geç kaldınız!ARABACI – Bey, hemen gidelim! Ben yıldız da gösteririm size!YOLCU – (Azarlar.) Görmüyorum dedim yahu, göz doktoru musun sen?Bu parçanın anlatımında aşağı-daki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sözcük değildir? 27cC de sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir miktar gazın basıncı 0, 2 atmdir.Bu gazın sıcaklığı kaç °Cye çıkarılırsa basıncı 0, 4 atm olur? Kur'an-ı kerimi baştan sona ezberleyenlere ne isim verilir? Mustafa Kemal,Milli Mücadelede aşağıdaki şehirlerin hangisinde kongre yapmamıştır? Rönesans Hareketi, ilk hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır? Hangisi farklı bir kelimeden türemiştir? Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiye nin ilk özel okulu hangisidir? Üstüne titremek deyiminin anlamı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anlamı yanlış verilmiştir? I. Aklı kullanmakII.Taklit etmekIII. Ön yargılı olmakIV. Araştırma yapmakNumaralanmış tutum ve davranışlardan hangileri kişinin taassuba düşmesine neden olur? Oruçla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kısa kenarı 6, uzun kenarı kısa kenarının 5 katı olan dikdörtgenin alanı ne kadardır? Değişmeyen madde miktarına kütle denir.Aşağıdakilerden hangisi maddelerin kütlesini ölçmede kulllanılır? 7 elmam var, iki deste kadar elmam olması için daha ne kadar elmamın olması gereklidir? (1) Bazı insanları memnun etmek pek kolay değildir. (2) Kırk yıl sırtında taşısan ve bir kerecik yoruldum desen, kırk yıllık emekler unutulur. (3) Ancak herkes de böyle olmayabilir.(4) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırını sayanlar da vardır. (5) Bu nedenle bir insanın davranışını herkese genellemek doğru değildir. (6) Demek ki, insanlar üç aşağı beş yukarı, benzer anlayıştadır. Bu paragraftaki hangi cümle, anlam yönünden diğerleriyle çelişmektedir? Aşağıdakiler verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir