Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sıramı başkasına verdiniz( ) benim için şeker koyarken kaşık kullanmadınız( ) benden özür bile dilemediniz( ) bu doğru mu( ) cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sıramı başkasına verdiniz( ) benim için şeker koyarken kaşık kullanmadınız( ) benden özür bile dilemediniz( ) bu doğru mu( ) cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "( ; ) ( ; ) ( , ) ( ? )" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzenle ilgilidir (1) Uzay insanları (astronotlar) göreve genellikle birkaç kişi birlikte giderler.(2) Bazen haftalar boyunca uzayda çalışırlar. (3) Normalde her gün yaptıkları işleri uzayda yapmak daha zordur. (4) Bu nedenle uzaya gitmeden önce eğitim alırlar.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Eski Yunanistan’da Kleistenes sınıf ayrımcılığını kaldırıp halk meclisini oluşturmuştur.Bu çalışma ile Kleistenes aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Cümlede durum bildiren öge aşağıdakilerden hangisidir? Ankara’nın başkent olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi insanların dayanışma içinde olabilmelerini kolaylaştırıcı etkenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi aile kurumuna zarar verici davranışlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi İslâm’dan önce var olup İslâm’dan sonra da devam ettirilen, İslam tarafından tasvip edilen gelenek ve göreneklerden biridir? 80 sayısının birbirinden farklı kaç tane asal çarpanı vardır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ihtiyaç hâlinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının ne kadarı kadar özel okullarda ücretli ders verilebilir?  Genotipleri Bb olan heterozigot bir ana ve babanın oluşturacağı gametlerin birleşmesiyle oluşabilecek bireylerde, genotipi BB olan bireylerin oranı % kaçtır?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar.” şeklinde ifade edilen “Ödev ve Sorumluluk” aşağıdakilerden hangisidir?