Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Burkulmalar nerelerde meydana gelir? sorunun cevabı "Hareketli eklem bölgelerinde" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

1408 sayısından başlayarak (1408 dahil) yüzer ritmik sayarken 4. saymada hangi sayı söylenir? Abigail : What are your plans for the weekend?Robbie : Nothing much. I’m going to stay at home and read.Abigail : - - - - .Robbie : Not really. I’m reading a very amazing book about Ancient Egypt. Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kimlere armağan etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenen katmanlarından değidir? ‘’Bir yastıkta kocayın’’ sözü hangi durumdasöylenilir? Ad kelimesinin eş anlamlısı nedir? İlk Türk devletlerinin inançlarında görülen dini kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 1/ 400.000 ölçekli haritada 5 cm ile gösterilen bir akarsuyun uzunluğu gerçekte kaç km’dir? Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat Birinci Dönemi ile İkinci Dönemi yanlış karşılaştırılmıştır?  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(.....) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(.....) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.(.....) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.(.....) Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.(.....) Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir Aşağıdakilerden hangisi alış verişlerden sonra mutlaka yapmamız gereken davranışlardan biridir? Hangi cümledeki “iş” sözcüğü, “meslek” anlamında kullanılmıştır?