S:1

İlk askerî başarısını, Trablusgarpta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal, daha sonra görev aldığı cephelerde başarılıgörevler yapmıştır.
Bu bilgiden, Mustafa Kemalin askerlik hayatı ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

İlk askerî başarısını, Trablusgarpta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal, daha sonra görev aldığı cephelerde başarılıgörevler yapmıştır.Bu bilgiden, Mustafa Kemalin askerlik hayatı ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? sorunun cevabı "İlk görev yeri Trablusgarp’tır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Olayların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır?1. See your doctor.2. Take your pills.3. Go to the hospital.4. Have a rest.  Hangi seçenekte daha çok hece vardır? Aşağıdakilerden hangisi klasik olay hikâyesinin edebiyatımızdaki en ünlü temsilcisidir? Sınıfımızdan kütüphaneye giden 16 öğrencinin 7’ si erkektir. Kızların sayısı kaçtır? Aşağıdaki sözlerden hangisi bayramlarda büyüklerimizle bayramlaşırken söylenen sözlerden biridir? • Almanya’nın Versay Antlaşması’nı yürürlükten kaldırmak istemesi,•   İtalya’nın I. Dünya Savaşı’nda ulaşamadığıamaçlara ulaşmak arzusunda oluşu,•   Japonya’nın Uzak Doğu’da sömürgelerinin sayısını çoğaltmak istemesigibi durumların, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisi Anonim halk şirinin özelliklerinden değildir? Kendimizden farklı özellikleri olan insanlara nasıl davranmalıyız? Süsten uzak cümlelerle ve en az sözcük ile eksiksiz anlatımı yakalamaya ne ad verilir?  82 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bölünenin 2550, Bölümün 67 ve kalanın 4 olduğu bir bölme işleminde bölen sayıkaçtır? Bir basamaklı en büyük tek sayının 5 katı kaçtır? Merve  : What do you think the project “F@TİH” is about?Martin : Well, as far as I know it is about - - - - . “Isınmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Osmanlı toprakları içinde yaşayan Türklere çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin       egemenlik hakkı tanınmalıdır?  - Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir I.Dünya Savaşında ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı bu ilkeler, aşağıda verilen hangi akımı destekler niteliktedir?                   60 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Mustafa Kemal’in Türk bağımsızlık mücadelesini belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?   I. GiyimII. BeslenmeIII. UlaşımIV. TurizmVerilenlerden hangileri iklimin etkilediğunsurlardandı? Glikoz + Galaktoz " Laktoz + Su verilen denklemle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Cumhuriyet hangi tarihte  ilan edilmiştir? Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal alanda yapılan inkılapların birçoğu batı ile uyum sağlamaya yönelik yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? Tercüman-ı Ahval gazetesinin ilk sayısında yayımlanan “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” - - - - türünün ilk örneğidir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi din ile birlikte topluma yön veren etkenlerden biri değildir? Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar olmak hangi birimin görevdir? 140.000 mg kaç g' dır? "Teyzesini çok severdi çünkü..............."cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam edebilir?  Yüce Allah tarafından evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemekle görevlendirilmiş me­lek hangisidir? *Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek* Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak* Görevle ilgili olduğu konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak* Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemekYukarıda yer alan cezalara uygulanacak fiil ve halleri işleyenlere sırasıyla hangi cezalar uygulanır? Aynı ebatlardaki iki kağıttan birincisine Türkiye’nin, ikincisine ise Marmara Denizi’nin haritaları çiziliyor.I. Ayrıntıyı gösterme gücüII. Gösterilen alanIII. Ölçek paydasındaki sayıIV. Hata oranıBuna göre, verilen özeliklerden hangileri Türkiye haritasında, daha fazladır? Aşağıdaki seslerden hangisi tek başına hece olmaz? “Nasıl eylemde bulunmalı,nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan olmalı” tanımı yapılan etik türü aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi farklı bir kelimeden türemiştir? If she - - - - here earlier, she wouldn’t have missed the bus. Hayvan hücrelerinde gerçekleşebilen,I. Hücre dışı sindirim yapabilmeII. Fagositoz ile besin alabilmeIII. Mitokondrileri ile ATP sentezlemeolaylarından hangileri böcekçil bir bitkinin hücreleri tarafından da gerçekleştirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisine tohumun çimlenmesinde ihtiyaç yoktur?  Burun sağlığımız için hangisini yapmalıyız?  “Çok paran varsa fakirlere yardım et.” cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? Fazla yağış alan ve engebeli olan arazilerde toprağın kayması sonucu oluşan doğal afet …………………………dır.Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Sivas Kongresi’nin amacı neydi?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir