Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğininazalmasına olumlu katkı sağlar?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğininazalmasına olumlu katkı sağlar? sorunun cevabı "Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir bakkal, elindeki yumurtaları hiç artmayacak biçimde onarlı paketlediğinde paket sayısı a, on beşerli paketlediğinde paket sayısı b oluyor.a - b = 20 olduğuna göre bu bakkalın elin- deki toplam yumurta sayısı kaçtır? Hangi cümlede, büyük ünlü uyumu kuralını bozan eklerden biri kullanılmamıştır? Yola çıkarken şemsiyemizi aldık  ……….   yağmur yağmadı .Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini getiremeyiz ? Aşağıda bazı ülkeler ile başkentleri eşleştirilmiştir. Hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Ayça doesn’t - - - - ill. Dokuz yaşında bir oğlum var. Kendi başına zaman geçirmekten keyif alıyor. Bu da bana çalışacak zaman tanıyor. Ailem çalışmama saygı gösterip evde çalıştığım zamanlarda beni rahatsız etmiyor. Oğlumla birlikteyken ona yaptığım işleri anlatıyorum. Yaşam, doğa, sanat ve kültür hakkında konuşuyoruz.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir? 958 X 4 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Kiliselerin Hristiyanlığı, hristiyan olmayan ülkelerde yaymak amacıyla yaptıkları faaliyetlere ne denir?A) SatanizmB) MisyonerlikC) YogizmD) Tenasüh Yağız drives - - - - carefully than me. He hasn’t had an accident before. Çağdaş dünyada “ulaşım”, gelecektir. Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ülke kalkınmasına katkı sağlanması, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri, hava, kara ve denizde hızlı, güvenli, konforlu ulaşım sağlanması hedeflenmelidir. ---- Ulaştırmada çalışan yöneticilerin, planlamayı yürüten teknik personelin buna özen göstermesi gerekir.Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?