Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
. O, senin kadar çalışkan bir çocuktur. cümlesine kadar kelimesinin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
. O, senin kadar çalışkan bir çocuktur. cümlesine kadar kelimesinin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Eşitlik      " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iş,oluş ve hareket bildirmez? Mustafa Kemal, Amasya Görüşmelerinde, Mebusan Meclisi’nin Anadolu’nun güvenli bir yerinde toplanmasını istedi.Buna rağmen, Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul’da toplandı.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu konudaki endişesini haklı çıkarmıştır?   - 3’ten büyük +4’ten küçük kaç tane tam sayı vardır?  “Seyretmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine “beklenmedik bir şey olacağı” anlamını katmıştır?  Ülkemizin millî, manevi ve tarihî değerleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görevleri arasındadır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi vardır? Hava tabakasının diğer adı nedir? Soymuk borusunda madde taşınması kaynak hücrelerden havuz hücrelere doğru olur.I. Kaynak hücrelerden kalburlu borular içine glikoz aktarılır.Kalburlu borularda ozmotik basınç artar. Ksilemden kalburlu borulara ozmozla su geçer.II. Kalburlu borularda hidrostatik basınç oluşur. Floem öz suyu, kalburlu borular boyunca bir hücreden diğerine geçer.III. Kalburlu borulardaki glikozlar derişim farkına bağlı olarak pasif ya da aktif taşımayla havuz hücrelerine geçer.IV. Glikoz derişiminin azalması ile su, kalburlu borulardan ksileme geçer.Buna göre soymuk borusunda madde iletimi sırasında gerçekleşen olayların sırası hangi seçenekte verilmiştir? İnsanlar sanatçının eserinden kendilerine göre farklı izlenimler edinirler. Bu izlenimleri kendi ruhsal yaşantılarına göre farklı bir senteze tabi tutarlar.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kan hücreleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? öğrenci-öğrenciler ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?