S:1

TBMM Hükümetinin ilk uluslar arası siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

TBMM Hükümetinin ilk uluslar arası siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Gümrü Antlaşması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Kişisel görüş ve düşüncelere yer verilir.• Ele alınabilcek konuların sınırı yoktur.• Anlatımında içtenlik ve doğallık önde gelir.• Kesin sonuçlara ulaşılma zorunluluğu yoktur.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızla ilgili doğru davranışlardan birisidir? Kulağımız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I- DVDII-İŞLEMCİIII-HARDDİSKYukarıdakilerden birimlerden veya araçlardan hangisi bilgi depolamak için kullanılır? Odanın kapısını açıp kapatarak zaman geçiriyordu.Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sırt sözcüğü deyim olarak kullanılmamıştır? Haftanın günleri sayısı bir düzineden kaç eksiktir? Bir toplumda yaşayan kişilerin;—Ülkesini ve milletini sevmesi,—Vergi yükümlülüğünü yerine getirmesi,—Kanunlara uyması, uymayanları uyarması,—Seçimlerde oyunu kullanmasıAşağıdakilerden hangisini kanıtlar? Bir düzine kaç varlıktan oluşur? Aşağıdakilerden hangisi Kitle İletişim Araçlarının özelliklerinden biri değildir? Siyahi bir düşünür olan Malcolm X, hac ile ilgili anısında şöyle der: Dünyanın her yerinden on binlerce hacı vardı. Mavi gözlüsünden siyahilerine kadar her renkten insan bulunmaktaydı. Beyaz tenli Müslümanların sözleri ve davranışlarında Gana, Sudan ve Nijerya Müslümanlarında hissettiğim samimiyeti gördüm. Müslüman kardeşlerimle birlikte ben de aynı ibadetleri yaptım ve aynı yerde bulundum...Bu metinden haccın insan üzerindeki etkilerinden hangisine ulaşılamaz? Yılmaz Kuyumcu; dün akşamüzeri, üç kişi tarafından soyuldu. Bu kişilerin ikisi kuyumcuyu, müşteri gibi davranıp oyalarken diğeri bilezikleri hızlı bir el hareketiyle cebine koydu.Bu haber yazısında 5N 1K kuralına göre aşağıdaki hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır? Aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisiyle Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya'ya verilmiştir? Osmanlı Devletinde sancaklara gönderilen şehzadelere yardımcı olan tecrübeli ve bilgili kişilere ne ad verilirdi? Bir voleybol maçının bilet fiyatları çocuklar için 8 lira, yetişkinler için 15 liradır. Bu maçı biletli 50 çocuk ve 350 yetişkin izlediğine göre bilet satışından toplam kaç lira gelir elde edilmiştir? • Toplayıcılık ve avcılık alanlarının azalması• Hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin yetiştirilmesi• Nufüs sayısı ve yoğunluğu arttığı için göç etmenin zorlaşmasıVerilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? I. MagellanII. BiruniIII. KeplerYukarıda verilenlerden hangileri Dünyanın şeklinin küreye benzediğini söylemiştir? Hangi cümlede zamir yoktur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? 1 x 100 + 2 x 1 + 6 x 0,01 = ?Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? "1868" sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Sönmüş kireç adıyla bilinen maddenin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişilerden değildir? Dünyadaki toplam rezerv miktarının % 72sinin ülkemizde bulunduğu maden aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır? Obezite ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I - - - - a student 10 years ago. 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yâda hangileri doğrudur?I. Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerin: "... arz ederim." şeklinde bitirilmemesi durumunda dilekçe işleme alınmaz.II. "KİŞİYE ÖZEL" ibaresi taşıyan belge üzerinde yalnızca ilgili kişi tasarruf hakkına sahiptir ve ilgilinin talebi olmadan kayda alınmaz.III. İdareye muhatabı olmadığı halde fiziksel ortamda gelen bir belge, asıl muhatabı anlaşılamıyorsa gönderene iade edilir Gelen tohumlar hiç şakaya gelmezdi ama onlar fundadan ibaret yumuşak bir yer isterdi. Fundayı adalardan kendi kayığımla toplar getirirdim. Rüzgâr, eyyam esmeyince bizim dolap eşeğini arkamda çekerdim. Dağda karşıma bir kuru duvar çıkınca duvara bir tekme atar, geçecek yer açardım. Çünkü burası benim, şurası senin, diye dağı kuru duvarlarla çeteleye çevirirler duvarlar ilâç için olsun bir geçit yeri bırakmazdı.Bu metinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde inkılaplardan sonra bir değişim yaşanmamıştır? Sözlerin en güzeli Allahın kitabı; yolların en doğrusu Hz. Muhammedin yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı, dinden olmadığı hâlde sonradan uydurulup dine eklenenlerdir. Böyle uydurulmuş her şey batıldır, her batıl inanç ise kişiyi doğru yoldan çıkarır. (Hadis-i Şerif) Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Küçüklerimize merhamet etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir bu hadiste bizden değildir ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlar arasında yer almaz? Karşıdan karşıya geçerken aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir? Esilanın üç deste yumurtası var.Talhanın yumurtaları da Esilanın yumurtalarının yarısı kadardır.İkisinin yumurtalarının toplamı kaçtır? Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İstanbul hükümeti ile İstanbul hükümeti temsil heyetinin hukuki varlığı kabul etmiş oldu? Aşağıdaki bayramlardan hangisi Müslümanlara ait dini bayramdır? .................Kitap okumayı çok seviyor. Cümlesini hangi kelime ile tamamlarsak cümle anlamsız olur? On beş basamaklı 25252525...2 sayısının 4 ile bölümünden kalan a, 5 ile bölümünden kalan b ve 9 ile bölümünden kalan c olduğuna göre a + b + c kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir