S:1

Milli Güvenlik kurulunda hangisi bulunmaz?

Milli Güvenlik kurulunda hangisi bulunmaz? sorunun cevabı "Ulaştırma  Bakanı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıda açıklamasıyla cümlede kullanılan deyimlerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi söylevcinin dikkat etmesi gereken kurallardan biri değildir? En hızlı ulaşım türü hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi “hayat” kelimesinin eş anlamlısıdır? Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere, her işe başlarken Besmele ile başlamamızı öğütlemiş,“Besmele ile başlanmayan her önemli iş sonuçsuz kalır” buyurmuştur. Buna göre “Bismillâhirrahmanirrahim” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Karbondioksit üretiminin fazla olduğu yerlerde oksijen tüketimi artar.Bu durum aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinin yaygın olduğu yerlerde daha fazla görülür? Çizgili kaslar ile ilgili hangi ifade yanlıştır  Mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?  Kur’an-ı Kerim’i bir kişinin okuyup diğerlerinin takip etmesi şeklinde yapılan uygulamaya ne ad verilmektedir?  Araçlardaki motorun sesi, insanları rahatsız etmesin diye egzozlara susturucu takılabilir. Böylece motorlu taşıtlardan kaynaklanan ses kirliliği de önlenmiş olur.Aşağıda verilen ulaşım araçlarından hangisine susturucu takmaya gerek yoktur? Peygamberimizle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi kelime türeten “-lik” ekini almamıştır? Kuran-ı Kerim’in indirilişi kaç yıl sürmüştür? Dik kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? “Yaratıcı ve bağımsız düşünceyi sınırlandırdığı, üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında yetersiz olduğu söylense de soyut kavramların açıklanmasında ve kısa sürede çok bilgi aktarılmasında etkili ve ekonomiktir.”Paragrafta aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisinin özellikleri açıklanmıştır? Babası Mustafa’ya bir kumbara aldı. Mustafa her hafta kumbaraya 45 TL attı.30 hafta sonunda kumbarada kaç TL olur ? Bir bisiklet lastiği şişirilmeden önce tartıldığında 2478 gram, şişirildikten sonra tartıldığında 3620 gram gelmektedir. Lastiğin içindeki havanın kütlesi ne kadardır?  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız.[  ..   ] Yurt dışına gidecek biri yanına pasaportunu almalıdır.[  ..   ] Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına takvim denir.[  ..  ] Boyumuz, kilomuz, göz rengimiz bizim duygusal özelliklerimizdir.[  ..   ] Hoşgörülü insanlar başkalarının düşüncelerine saygılıdır.[  ..  ] Aile tarihi araştırılırken fotoğraflardan yararlanılır. Doğuştan kör olan bir insanı iyileştirip tekrar görmesini sağlayan peygamber kimdir?  Kıyamet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Milli Mücadele yanlısı olarak aşağıda verilen cemiyetlerin hangisinin izlediği yol diğerlerinden farklıdır?   “Cumhuriyetçilik” ilkesi aşağıdakilerden öncelikle hangisini ifade eder? Karınca yuvalarının ağzı ( giriş bölümü )  hangi yöne bakar ? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.( .. ) Herhangi bir yerin ölçü kullanılmadan kâğıt üzerine kuş bakışı çizilmesine harita denir.( .. ) Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere dört ana yön vardır.( .. ) Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimizde arkamız kuzeyi gösterir.( .. )  Bireylerde doğuştan var olan bir işi yapabilme becerisine yetenek denir.( .. )  Köprü, tünel, otoyol, cami, stadyum doğal unsurlardır. Mustafa Kemal Samsun’a ne zaman ve ne ile gitmiştir? Kaldırımın bulunmadığı karayollarında yol kenarında kalan; hayvanların, yayaların ve mecburi hallerde de taşıtların kullanabileceği alana ne ad verilir? 1982 Anayasası’na göre, bir kanunun esas bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası, kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak kaç gün içinde açılmalıdır? 20. yüzyıl yazarlarımızdandır. Yazı hayatına, Fecriati topluluğunda romantik, realist hikâyeler ve mensur şiir yazarak başladı. Daha sonra deneme, makale, roman, anı türlerinde eserler verdi. Özellikle Tanzimat’tan bu yana geçirdiğimiz siyasal ve sosyal olayları, kuşaklar arasındaki çatışmayı, sosyal değişimleri ve anlayış farklılıklarındaki bunalım-ları işledi. “Bir Serencam, Yaban, Ankara, Hüküm Gecesi” eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmış?   Aşağıdaki mesleklerin hangisinde el becerilerinin iyi olması insan hayatı için daha çok önem taşır? Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlardan biri değildir ?  1. Konuşma yürüme ve denge sorunları yaşar.2. Böbrek ve karaciğeri aşırı yorarak çalışmasını zorlaştırır.3. Geçici hafıza kaybına neden olur.4. Damar kireçlenmesine yol açar.Yukarıdaki belirtiler aşağıdaki hangi zararlı alışkanlık ile ilgilidir? Karşılaştığımız hangi durumda hayır diyerek yakınlarımızdan yardım istemeliyiz? Konularına göre haritalar, fiziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu haritaların ikisinden de elde edilen ortak bilgilerin yanında sadece birinden elde edilen bilgiler de bulunmaktadır.Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yalnızca fiziki haritalardan elde edilmektedir? Suyu, havayı ve doğal çevreyi en çok kirleten canlı varlık aşağıdakilerden hangisidir? Sünger ve lastik top esnek maddelere örnektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi esnek maddelerin özelliğidir? Çantasındaki - - - - boya kalemini çok sevdiği ar- kadaşına verdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilemez? Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar? Toplanış bakımından bölgesel,aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir