Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
TBMMnin orduları hangi savaştan sonra taarruz savaşlarına başlamıştır?


Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
TBMMnin orduları hangi savaştan sonra taarruz savaşlarına başlamıştır? sorunun cevabı "Sakarya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Babillerle ilgili değildir? “Gözlüklü genç iki saat bizi burada beklemiş”cümlesinde altı çizili sözcük için hangisi söylenemez?    Yapılan iyiliğin kıymetini bilip değerini dile getirmek, iyilik edeni övmek, Allah’a teşekkür etmek anlamında kullanılan kavram hangisidir? Hakan and Selim are playing in the school garden - - - - . Aşağıdakilerden hangisi caminin içindeki bölümlerdenbiridir? Read the dates: 09. 09 I. UlaşımII. İklimIII. Yer yüzü şekilleriIV. GüvenlikYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir bölgeye yatırım gitmesinde etkilidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi rejenerasyonla çoğalmaya örnek verilir? Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde ülkede; bir tarafta geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta modern mekteplerle birlikte, askerî okullar ve çeşitli meslek okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunu- yordu. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları da vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. Bu karışık durum ülkede, düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu.Bu parçadan, Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemdeki eğitim öğretim sistemi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 100'e kadar ileri 10'ar sayarken hangisini söylemeyiz? I. Tam çiçek yapısı, dişi ve erkek organın aynı çiçekte olması durumudur.II. Erkek organda polen, dişi organda yumurta oluşumu sırasında mayoz bölünme görülür.III. Polenlerin rüzgar, su gibi çeşitli yollarla dişi organın tepeciğine ulaşmasına tozlaşma denir.Yüksek yapılı bitkilerin üreme sistemleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? seventyfive sayısı hangisidir?