S:1

Manda ve himaye kabul edilemez kararı ilk kez hangi kongrede kabul edilmiştir?

Manda ve himaye kabul edilemez kararı ilk kez hangi kongrede kabul edilmiştir? sorunun cevabı "Erzurum kongresi " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Elektrik devresinde güç kaynağı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerdendir? I. Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması     II. Egemenliğin millete ait sayılması    III. Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesiBu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?           I                     II                              IIIA) Laiklik               Cumhuriyetçilik            HalkçılıkB) Halkçılık            Lâiklik                     Cumhuriyetçilik             C) Lâiklik                Halkçılık                 Cumhuriyetçilik          D) Halkçılık            Cumhuriyetçilik           Lâiklik Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birler bölüğü ve binler bölüğü yer değiştirdiğinde sayının değeri azalır? 25 tane 5’in toplamı aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sert” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük özel isimdir?  Çocukken balon alırdım. Gergin, içi dışı ışıklı, elden kaçınca havanın boşluğunda kaybolan, hidrojen gazıyla dolu balonlardan... Nefesle şişirilenlerden, top oynananlardan değil. Yatarken karyolamın demirlerine bağlardım. Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırlardım.Bu parçada kişiye göre anlatımlardan hangisi kullanılmıştır?  Can, LGS sınavına saat 10.30’da girdi. Sınav 2 saat 50 dakika sürdüğüne göre, Can sınavdan saat kaçta çıkmıştır? Aşağıdaki dizelerden hangisi, soru manası taşımaktadır? Dünya ve Mars kendi çevresi etrafında döner. Dünya'da gece gündüz oluşur.O hâlde, Mars'ta da gece gündüz oluşur.Yukarıda verilen akıl yürütme, aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşma olan Kadeş Antlaşması kimler arasında yapıldı? Aşağıda verilen web sitesi adreslerinden hangisi internette arama yapmak amacıyla kullanılır? Ben gidersem sazım sen kal dünyada, Gizli sırlarımı aşikâr etme,Lal olsun dillerin söyleme yâda,Gezip bülbül gibi ah u zâr etme.(Âşık Veysel)Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?  Atatürk’e göre İslam dini aşağıdakilerden hangisine önem vermemiştir? Aşağıdaki sözlerden hangisi cümle değildir? “Ey değirmenci, ey sevgili dostum” sözünün sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir?   Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Yapmak istediği bir şeyi, bir engel nedeniyle yapamaz durumda olmak” anlamındadır ? Aşağıdakilerden hangisi kurumların özellikle- rinden biri değildir? Ayşe’ nin 14 tane fındığı vardı. 8 tanede kardeşi verdi. Ayşe’ nin kaç fındığı oldu? World Health Organisation reports say that increasing - - - - rates show that we are getting overweight day by day. “Şiş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? "Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu."Bu parçadaki kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır?  İlk alfabemiz hangisidir? Hangi cümlede ikilemeler görevce diğerlerinden farklıdır? Hz. Musa’ya levhalar hâlinde verilen Tevrat nerede verilmiştir?  Hangisi katı maddelerin özelliği değildir? ”Besmele, her hayırlı işin başında söylenir”.Bu açıklamaya göre besleme hangi durumda söylenmez? Dişi üreme sisteminde yumurtalığın yaptığı görevi erkek üreme sisteminde aşağıdakilerden hangisi yapar? MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Kıtalar henüz birbirinden ayrılmamış durumdadır.III. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.Yukarıdakilerden hangileri paleozoike ait özelliklerdendir? Aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülündeki nükleotit sayısıyla eşit sayıda bulunur?  Fosiller, milyonlarca yıl önce canlı olan ………………. ve …………….ların taşlaşmış kalıntılarıdır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi “ihtiyaçlar” sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir?  I. Bütün söz şairleri gibi duyarak, kendini vererek söylüyordu.II. Konu hakkındaki görüşlerinizi arkadaşınızdan duydum.III. Elimin üzerinde bir karıncanın dolaştığını duydum.IV. Yaşlı kadına kendini duyurmayı bir türlü başaramadı.V. Geride bıraktığı her gün için tarifsiz bir keder duyuyor.Numaralanmış cümlelerin hangisinde “duymak” sözcüğü “öğrenmek” anlamında kullanılmıştır? Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler arasında ticaret yoğunluğu fazla olmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkeler arasında ticaret yoğunluğu daha fazladır? İlk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır? ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir