Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki özgürlüklerimizden hangisi sayesinde başkalarına düşündüklerimizi iletebiliyoruz ve başkalarının düşüncelerini de doğru ve tarafsız şekilde öğreniyoruz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki özgürlüklerimizden hangisi sayesinde başkalarına düşündüklerimizi iletebiliyoruz ve başkalarının düşüncelerini de doğru ve tarafsız şekilde öğreniyoruz? sorunun cevabı "Güvenlik hürriyeti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. Tohum taslağı gelişerek tohumu oluşturur.II.   Polen içindeki erkek üreme hücreleri yumurta- lıktaki dişi üreme hücrelerine ulaşır.III.   Erkek organ başçığındaki polenler dişi organın tepeciğine taşınır.IV.  Tohumun içinde bulunduğu yumurtalık gelişe- rek meyveyi oluşturur.V. Tohum taslağı içinde dişi ve erkek üreme hüc- releri birleşerek zigotu oluşturur.Bir bitki meyve oluştururken yukarıda verilen olaylar hangi sırayla gerçekleşir? 16 + 7 + 3 = ?  işleminin sonucu kaçtır? O, İslam’ı duyurmak için gittiği Taif’te, putperestlerin taşlamalarına maruz kaldığı zaman da ümitsizliğe düşüp yolundan dönmemiştir.”Bu durum Peygamberimizin onun hangi özelliğine örnek olamaz? İngiltere’de ortaya çıkan ve modern şehirleşme hareketini hızlandıranolay aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir ? “Atatürk hukuk, tarih felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini dile getirmiş ve insanları yönlendirmiştir.”Yukarıdaki verilen bilgi Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini yansıtmaktadır? “ Yaşlı adam, fakir çocuklara yardım ediyordu. “Altı çizili kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangileri getirilirse cümlenin anlamı değişmez? Kaldı - Çöplük - Sinirli - Sınav - Ama- İle - SınıfYukarıdaki sözcüklerin kaç tanesi isimdir? Peygamber'imizin aile üyeleri ve isimleri eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır ? Arda manavdan yarım kilosu 75 Kr olan biberden 4 kg,kilosu 3 TL 25 Kr olan muzdan 2 kg alıyor.Manava kaç lira ödemesi gerekir? Trafikte yürüyerek ilerleyen insanlara ne denir? “Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onların diliyle  konuşmak (  ) Haydi, bunların hepsini yaparım (  ) Fakat, onlar gibi nasıl  düşünebilirim (  ) Nasıl onlar gibi hissedebilirim (  )Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla, hangi noktalama işaretleri konmalıdır?