S:1

Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivasta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankarada yerel saat kaçtır?


Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivasta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankarada yerel saat kaçtır? sorunun cevabı "10:48" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji uygulama alanlarından biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde metnin sonunda yay ayraç içinde verilen hikâye unsuru yoktur? Gılgamış Destanının günümüze ulaşmış en kapsamlı metni- - - - dilinde yazılmış ve Asur kralı Asurbanipalin kütüphanesinde bulunmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Herhangi bir şahsın soyunu gösteren çizelge veya ağaç tarzındaki şemaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında İtalya ve Almanyanın uyguladığı saldırgan politikaların etkisi yoktur? Aşağıdaki hangi olay Yakın Çağın başlangıcı olarak kabul edilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu vardır? Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? ÇİZMEK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi itikadi yoruma dayalı mezheplerden biridir? Kevin : My wife never gossips.Cole : - - - - my wife. 9 düzine kalemden 6 destesini satan bir kırtasiyecinin kaç tane kalemi kalır? Serpilmeye başladı bir rüzgâr ince ince, Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince.Faruk Nafiz ÇamlıbelBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden han­gisi fiilimsidir? Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir? Bilgisayarlarda bilgi depolama ünitesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi durum fiilidir? Atatürk, bir gezisinde yoksullar için hazırlanan çocuk balosuna katıldı.Yukarıdaki cümleyle ilgili hangi sorunun yanıtı yoktur? Bir hücrenin temel kısımlarından biri hücreden çıkacak olursa hücre canlılığını yitirir. Aşağıdaki organellerden hangisi çıkarıldığında hücre canlı kalabilir? Birgi tarihi kenti hangi ilimizdedir? Ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alındığı için toplumda huzur ve güven hâkim olmuştur. Bunun gereği, her vatandaş, inancına göre rahatça ibadet edebilme hürriyetine kavuşmuş; halkımız arasında hoşgörü, saygı ve sevgi ortamı meydana gelmiştir.Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır? Geçmiş tarihlerden bugüne kadar insanların kullandıkları iletişim araçlarını sıralarsak hangisi doğru olur? "300 - 450 - 900 - 910 - 1800 - 3600 " Yukarıda verilen açılardan hangisi doğru açıdır? Millî Mücadele Döneminde millî güçler, aşağıdakilerin hangisinde birleştirilmiştir? Aynı hastanede çalışan iki doktor ilk defa birlikte 1 nisan tarihinde nöbet tutmuştur. Bu doktorlardan biri 4 günde bir diğeri 3 günde bir nöbet tutmaktadır; buna göre birlikte nöbet tuttukları 3. Gün tarih ne olur? İçlerinde, geçmişten bilgiler taşıyan bitki ve hayvan kalıntıları olan fosilleri barındıran kayaçlar aşağıdakilerden hangisidir? Batılı bir tarihçinin Batı Avrupayı, hatta İngiltereyi muhtemel bir moğol saldırısından kurtaran kişidiye övdüğü Memlûk sultanı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biri değildir? I. Teknolojik gelişmelerII. Ülkeler arası gelişmişlik farkıIII. Dünya nüfusunun artmasıIV. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeDoğal kaynakların öneminin sürek- li artmasında verilenlerden hangilerinin etkisi daha fazladır? In todays digital age - - - - loses its significance. Hangi cümlede kesme işareti eksik kullanılmıştır? • Büyüme hormonunu salgılar.•Bazı iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler.Yukarıda bazı görevleri verilen salgı bezi hangisidir? Bir öğrenci; çikolatasının yarısını odasında karanlık bir yere, diğer yarısını ise güneş ışığı alan bir yere bırakarak deney yapıyor. Bir süre sonra, sadece güneş ışığı alan çikolatanın eridiğini gözlemliyor.Öğrenci yaptığı bu deney sonucunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verebilir? Thomson atom modeli ile ilgili;I. Her atomun bir çekirdeği vardır.II. Atomda eşit sayıda pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.III. Pozitif yükler atomun çekirdeğinde yer alır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? İnanç-İbadet ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (I) Edebî tür dediğimiz kategorilerin epey karmaşık hâle geldiği bir dönemi yaşıyoruz. (II) Artık şiir, hikâye, tiyatro gibi klasik türler ile sonradan bunlara katılan deneme, eleştiri, makale, köşe yazısı gibi modern sayılabilecek türleri birbirinden ayırmak dahası bunları tarif etmek bile güçleşti. (III) Aslında bu türlerin çoğu neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. (IV) Son yıllarda ise şiir ve tiyatro dışındaki türler anlatı başlığı altında sınıflandırılmaya başlandı. (V) Bu türlerin birçok eserde iç içe kullanılması son yapılan sınıflandırmayı doğrular gibi görünse de birçok tür yok sayılmaktadır.Numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? Babam, bana fiyatı 32 TL olan bir terlik aldı. Satıcıya 50 TL verdi. Buna göre babamın kaç lira para üstü alması gerekir? Etik Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir