Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin bağlaşığı olduğu devletlere yardım ettikleri cephelerdendir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin bağlaşığı olduğu devletlere yardım ettikleri cephelerdendir? sorunun cevabı "Galiçya " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Perşembe gününden 2 gün sonra hangi gündür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi yoktur? "Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u fethettiğinde kaç yaşındaydı?" sorusunu internetteki çeşitli arama motorlarında araştırdığımızda karşımızda farklı farklı yaşlar çıkmakta. Ancak Fatih'in gerçek fetih yaşının 21 olduğunu öğrenmek için bulunan kaynakların dikkatlice okunması yeterlidir.Bu araştırmanın sonucunu doğrulamak için yukarıdaki yazıda da biraz bahsedilen araştırma ilkelerinden hangisi kullanılmalıdır? Ali Bey hâli vakti yerinde iyi bir ailenin çocuğudur. İyi eğitim görmüştür. Bir gün babasını kaybeder. Üzüntüsünü hafifletmek için sık sık Çamlıca’ya gezintiye çıkar. Bu gezintilerin birinde Mehpeyker adında bir kadınla tanışır ve ona âşık olur. Aralarında bir gönül ilişkisi başlar. Annesi durumu öğrenince onaylamadığı bu ilişkiden oğlunu uzak tutmak için onu Dilâşup adlı bir cariyeyle evlendirir.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Toplu iğne-Boncuk karışımını hangi yöntemle ayırırız? İslam’ın ilk eğitim öğretim merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sözcükteki “-ken” eki, eklendiği sözcükten dolayı büyük ünlü uyumuna uymuş gözükmektedir? Yetişkin bir insanda,•      Alt ve üst çenede dörder tane olmak üzere top- lam sekiz tanedir.•      Yiyecekleri ısırıp koparmaya yarar.•      Uçları balta ağzına benzer.Yukarıda özellikleri verilen dişler hangi grup- tandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim vardır?  Arif Nihat Asya, eserlerinin çoğunda millî ve manevî değerlerin savunuculuğunu yapmış bir şairdir. Şiirlerinin çoğunda tarih şuurunu ve milletimizin kahramanlığına duyduğu hayranlığı dile getirmektedir. Onu bu şekliyle yazmaya zorlayan unsurların başında yaşadığı dönemin şartları gelmektedir.Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ürünün geçirdiği aşamalardan birisi değildir? Hangi seçenekteki sözcükler zıt anlamlıdır?