Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Demokrasi: İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı ve onlara saygı gösterilmesin sağlandı bir yönetim şeklidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Demokrasi: İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı ve onlara saygı gösterilmesin sağlandı bir yönetim şeklidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir? sorunun cevabı "Mutlak Yönetim    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Yağmur sularıyla çözünen topraktaki tuzlar akarsularla denizlere taşınır. Bu nedenle __________ tuzludur.” İfadesindeki noktalı yere gelecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 1. Ağzımızı şapırdatmamak2. Tabağa yiyebileceğimiz kadar yemek almak3. Yemekleri doğrudan ellerimizle yemekYukarıdakilerden hangileri yemekte uyulması gereken görgü kurallarındandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır? Ek fiil, isim soylu sözcüklere gelerek onların cümlede yüklem olmasını sağlar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım yoktur?  Arkadaşım ile birlikte köpük parçalarını suya atarak oyun oynadık. Oyunumuz bitti. Şimdi köpük ve suyu ayırmak istiyoruz. Hangi yöntemi kullanmalıyız? Kimlik kartımızdaki bilgilere bakarak aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamayız ? Aşağıda verilen cümlenin “active” (etken) hâlini işaretleyiniz. “This book was written by Michael.” Medine’de Peygamber Efendimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan aşağıdakilerden hangisidir? Kişilerin doğdukları andan itibaren sırf insan olmalarından dolayı elde ettikleri ve diğer tüm hakların kullanımı için anahtar görev üstlenen hak aşağıdakilerden hangisidir?  __ is my uncle.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mrs. Taylor - - - - a cat but she - - - - a dog. Marmara Bölgesi yurdumuzun neresindedir?