S:1

Demokrasi: İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı ve onlara saygı gösterilmesin sağlandı bir yönetim şeklidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

Demokrasi: İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı ve onlara saygı gösterilmesin sağlandı bir yönetim şeklidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir? sorunun cevabı "Mutlak Yönetim    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi terim değildir? 1. Kültür zamanla değişir.2. Her toplumun kültürü birbirinin aynıdır.3. Kültür yalnızca manevi değerlerden oluşur.Numaralanmış cümlelerde kültürle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğrar? 32 sayısından önce ve sonra gelen çift sayının toplamı kaçtır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir bardak su içine bir tane kesme şeker atılarak elde edilen seyreltik çözelti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir? Fatma 7 yaşındadır. Annesi kardeşini banyo yaptırıyordu. Acıktığını hissetti. Mutfağa gitti. Fatma karnını doyurmak için ne hazırlayabilir? Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilen bu eser, teknik yönden kusurlu sayılır. Romantizm akımının etkisi altında yazılmıştır. Görücü usulü ile evliliğin sakıncalarının konu edildiği bu romanda küçük yaşta babasız kalıp annesi tarafından büyütülen bir delikanlı ile yine üvey baba elinde büyümüş bir genç kızın birbirlerine duydukları aşk anlatılır. Üvey baba, kızı zengin ve yaşlı bir adamla evlendirir. Genç kız bu evliliğe dayanamaz ve intihar eder, delikanlı da kızı bu halde görünce düşüp ölür.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir? XYa bileşiği kütlece %75 oranında X içermektedir. Buna göre formüldeki a değeri kaçtır? (X ; 12 , Y ; 1) Sevgili Peygamberimiz gençliğinde hangi işle uğraştı? Bu köşedeki yazıları okuyup bitirdiğinizde Yazar ne demek istiyor? diye sormadan edemiyor insan. Oysa bu tür yazılarda aranan ilk özellik, böyle bir soruyu sordurmamak olmalıdır. Okuyucu, bulanık ifadelerle yorulmamalı, anlatılmak isteneni kolayca kavramalıdır.Bu parçada sözü edilen eksiklik aşağıdakilerden hangisidir? Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük tek sayı ile rakamları birbirinden farklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır? Aile bütçemizi düşünerek ..................... tutumlu kullanmalıyız.Yukarıda cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Pergamon hangi ilimizdedir? • Elleri dirseklere kadar yıkamak• Yüzü yıkamak• Başı mesh etmek• Ayakları topuklarla birlikte yıkamakBunlar aşağıdakilerden hangisinin farzlarıdır? Aşağıdakilerden hangisi sıvı ölçüsü litre ile ilgilidir? Aşağıdaki örüntülerin hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır? (1) Bir ağaç, bir yılda çok az miktarda reçine üretebiliyor. (2) Bundan dolayı sakız yapımında yapay reçine kullanılıyor. (3) Bu sentetik madde de reçine gibi, sakızın ağızda yumuşamasını sağlıyor. (4) İçine sakızın tadını değiştirmek için şeker veya aroma eklenebiliyor.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir