S:1

Devlet vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki görevlerinden biridir?

Devlet vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki görevlerinden biridir? sorunun cevabı "Anayasa ve yasalarda hak ve özgürlükleri güvence altına almak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
On beş basamaklı 25252525…2 sayısının 4 ile bölümünden kalan a, 5 ile bölümünden kalan b ve 9 ile bölümünden kalan c olduğuna göre a + b + c kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara ne denirdi? “Elinde bir demet çiçek vardı.” iletisinde geçen “çiçek” göstergesinin gerçek dünyadaki karşılığı hangi terimle ifade edilir?  Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Aşağıdakilerden hangisinde hacim ölçü birimidir? Bilim ile sanatın işlevi farklıdır. Bilim nesnel gerçekleri, pozitif bilgileri elde eden bir çalışmakoludur. Sanat ise, bireysel ve toplumsal olaylara öznel yaklaşan bir çalışmadır.Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?  3--5--4--6--5--... örüntüde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? 86 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sigaraya başlama nedenlerinden biri değildir? Cacabey Medresesi, dünyada gözlemevi olarak yapılan ilk yapı olma özelliğini taşımaktadır. Gök bilimine büyük ilgi duyan Nurettin Caca tarafından 1271-1272 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Döneminde astronomi yüksekokulu olarak hizmet veren medresenin üç yanına çok ilginç bir şekilde  füzeye benzeyen sütunlar konmuştur. Bu sütunlar, günümüzdeki füzelerin âdeta birer maketidir. Bu sütun düzenlemesinin ise Anadolu Türk sanatında başka bir örneği yoktur. Üstü açık kubbesinin hemen altında, yıldızların incelenmiş olduğu kuyu şeklinde bir havuz ve yapının dışında da bir gözlem kulesi bulunmaktadır. Bu metinde Cacabey Medresesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine doğrudan değinilmemiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İnsanlar yaşadıkları mahalleleri, kullandık-ları park ve bahçeleri, ormanları ve yürüdükle-ri yolları temiz tutmalıdırlar. Bu ifadede anlatılmak istenen anafikir nedir ? Meşale – kandil - ..............- gaz lambası Verilen sıralamada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.  (   )  Doğayı korumak için kullanılmış pilleri geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.(   )  Beslenme tüm canlıların temel ihtiyacıdır.(   )  Ateşin keşfedilmesiyle insanlar ilk ışık kaynağına da kavuştular.(   )  Bir ürün satın alırken önce reklamlarına bakmalıyız(   ) Tasarruf, sahip olduğumuz kaynakları ihtiyaç­larımıza uygun şekilde harcamaktır. Çokgenlerle ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır? Moğollarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sınıfımızın mevcudu 28' dir. Sınıfımızdaki öğrencilerin 8’ i kız olduğuna göre, kaç tanesi erkek öğrencidir? Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?   -10 + 8 - 4 + 3 - 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? ( 120 – 50 ) =  ( 70 ÷ ….. ) işlemlerin sonuçları eşit olduğuna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “… Verdiğiniz sözü yerine getirin çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.” (İsra suresi, 34. ayet)Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi paralel doğru parçalarına örnek gösterilemez? Kösedağ hangi bölgemizdedir? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?   İtilaf Devletleri , I.Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan devletlerin durumunu görüşmek amacıyla       hangisini düzenlemişlerdir ?  "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir? Scratch 2.0 dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul is - - - - city of Turkey. Kelime-i Şehadet’te Hz. Muhammed (sav)’in öncelikle hangi niteliğinden bahsedilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?   Hoca kadılık yaparken bir adam gelmiş:-Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün,komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnına boynuzunu geçirip onu öldürmüş. Ne yapmam gerekir? Hoca sakalını sıvazladıktan sonra :- Hayvanı dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok işte. Ne bilsin böyle olacağını, demiş.Adam tekrar söze başlamış:-Demin ben bir yanlışlık yaptım ölen inek benim değil, seninmiş demiş.Hoca yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş:-Bak, demiş. Şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım! Yukarıdaki metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  Bir devrede lambalar sabit tutulup pil sayısı artırılırsa devrede ne değişir?  170 cm boyundaki bir kişinin boyuna en yakın uzunluk hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Siyasi-İtikadi Mezheplerden biri değildir? Tanesini 6 liraya aldığı karpuzu, tanesini 9 liraya satan Veli, 21 lira para kazandığında kaç karpuz satmış olur? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinin en temel görevi vücudumuzun direncini artırmaktır? Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralanırsa, en sonda hangisi yer alır? Aşağıdakilerden hangisi halkın giyim kuşamını belirleyen etkenlerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir