Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı
Bu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydıBu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır? sorunun cevabı "Kapitülasyonların" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlar alanında ünlü bir kişidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü soyut bir kavramı nitelemektedir?     Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm uygulamalarının amaçlarından değildir? Devletin topladığı vergiler vatandaşa çeşitli hizmetler olarak geri döner.Aşağıdakilerden hangisi bu vergiler ile yapılan hizmetler arasında sayılamaz? Eric  : Is he your son?Hilda  :Of course not. He is my sister’s son.Eric  : Oh, you mean - - - -.Hilda  : Yes, exactly. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 10°C’de 50 g su içine 70°C’de 10 g sıcak su eklendiğinde karışımın son sıcaklığı kaç °C olur? (Dış ortamda ısı alış verişi yok) (csu  =1cal/gcC) 3 ton balık avlayan bir balıkçı grubu avladıkları balığı kilosu; 4 TL den balık haline satmak­tadır. Ellerinde hiç balık kalmayan balıkçılar, halden kaç TL almıştır? “Elbiselerini özenle yerleştirdi.” cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisinde yoktur?  You must eat ……. to lose weight.  1. Halbuki kişi, bir işi ustasından öğrenir.2. Bu büyük şairi daima sevdim.3. Sanatın görevi topluma ayna tutmaktır.4. Bununla beraber sanat insanı değiştirmeli, iyiye yöneltmeli.Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?