S:1

19 Mayıs 1919 ‘da Samsuna çıkan Mustafa Kemalin gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?

19 Mayıs 1919 ‘da Samsuna çıkan Mustafa Kemalin gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir? sorunun cevabı "Milli mücadeleyi başlatmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi katılım bakımından bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar bakımından ulusaldır? “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır?   Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? İki sayının toplamı 57’dir. Büyük sayı küçük sayıdan 23 fazladır, büyük sayı kaçtır? Destan kahramanının MÖ 4. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarı olduğu sanılmaktadır. Destanda Oğuz boylarının ve Türkmenlerin kaynağı anlatıldıktan sonra, İskender’in Asya seferinde ordusunun bir gece baskınıyla Türklere yenildiği anlatılmaktadır.Bu parçada hakkında bilgi verilen destan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken kurallardan birisi değildir? '' Dil'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Okul yolunda tanımadığımız kişilerle ne yapmalıyız? Aşağıdakilerin hangisi sofra adabına uygun bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biri değildir? Bizim memleket eskiden çok hareketliydi.  Değirmencilik öyle işlek bir zanaattı ki, on kilometrelik yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdi. Köyü saran tepeler yel değirmenleriyle kaplıydı. Bu tepelerde, yollar boyunca inip çıkan çuval yüklü eşek katarlarından başka bir şey görülmezdi. Şimdi ise ne eski değirmen ve değirmenciler ne de buğday getiren köylüler kaldı...Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Aşağıdakilerden hangisi kazaya sebep olur? Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır?  Arda Turan is really fit and slim because he - - - -. (I) Tren İşkodra Gölü’ne yaklaştıkça bitki örtüsü çeşitleniyordu. (II) Bu çeşitlilikte yer yer zeytin ve meyve ağaçları görülüyordu. (III) Dere yataklarında boy vermiş sazlıkların da eklenmesiyle doğa daha da bakir bir hâl alıyordu. (IV) Biraz sonra tren, göl kıyısında yer alan ve aynı zamanda milli park sınırları içinde bulunan Virpazar’da durmuştu. (V) Köyün gerisinde gözüme ilk çarpan şey, gölün kıyısında bekleyen gezi tekneleri ve yüksekçe bir kayanın üstüne dikilmiş bronz bir heykeldi.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, “Manzara, üzerimizde giderek artan büyüleyici bir etki bırakıyordu.” cümlesi getirilirse paçanın anlam akışı bozulmaz? Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Yandaki insanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki çocuklardan hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrendikleriyle ilgili bir açıklama yapmamıştır? Karahanlılar, İslam Medeniyetini benimsemelerine rağmen ulusal özelliklerini devam ettirmiş ve geliştirmişlerdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların milli benliklerini koruduklarının göstergesidir? Hz. Peygamber’in bizzat katılarak sevk, komuta ve idare ettiği askeri harekâtlara ne ad verilir? Tuzlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemingerçekleşmesi koşula bağlanmıştır?  Vedalar aşağıdaki  dinlerden hangisinin kutsal kitabıdır? 70+40= 110 3+6 = 9 110+9 = 119 Yukarıda zihinden yapılan toplama işleminin işlem basamakları verilmiştir. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?  (42 - 17 ) x 5 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Okullarda deprem tatbikatını hangi sosyal kulüp düzenler?  Jane is interested in animals, nature and she likes watching - - - Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim’in özgün hâlinin korunması amacıyla, aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Bizans’ ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran padişah kimdir? Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılan beş karbonlu şekerlerdendir? The Sahara is - - - - of hot deserts in the world. Ses dalgası bir ortamdan farklı bir ortama geçtiğinde; I. FrekansII. HızIII. Genlikniceliklerinden hangileri değişebilir? Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Öğrenci merkezli oluşturulmuş bir ders planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu “zamanı iyi kullanma, işini vaktinde yapma” ile ilgilidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “mecazlı” bir anlatım vardır? Sabah kalktım kar! Poyrazın önünde duman dumana. Sığırcıklar yollara dökülmüş, tekerlek izlerinde yiyecek arıyorlar.  Saçak altındaki tek serçe tüylerini kabartmış dolanıyor.Yukarıdaki parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir