S:1

İnsan hakları konusunda bilinçlenen bireyler, nerede ve nasıl davranmaları gerektiğini, haklarını nasıl arayacaklarını biliyor ve bu bilgilerini yaşamlarında uyguluyorsa; bu bireyler hakkında insan haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

İnsan hakları konusunda bilinçlenen bireyler, nerede ve nasıl davranmaları gerektiğini, haklarını nasıl arayacaklarını biliyor ve bu bilgilerini yaşamlarında uyguluyorsa; bu bireyler hakkında insan haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? sorunun cevabı "Bilgilerini, davranışa dönüştürdükleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
“Patlamak” eylemi aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?            Aşağıdaki barajlardan hangisi fırat nehri üzerinde değildir? Hz. Muhammed’in (sav.) Medine’de Mescid-i Nebevi’nin yanında “Suffe” denilen bir yer yaptırması O’nun hangi yönüyle ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın biçimini belirten bir sözcük kullanılmıştır?  “59-57-55-……..-51-49-……..-45”  örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayılar gelmelidir? Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Türkiye’nin ilk, dünyanın ılıman iklim kuşağındaki en büyük Geofit Bahçesi hangi ilimizde açılmıştır? Bir çocuk yediği yemeğin tuzlu veya tuzsuz olduğuna hangi duyu organıyla karar verebilir? "-lik" eki aşağıdaki kelimelerden hangisine soyut anlam kazandırmamıştır? ( 9 x 10 000 000) + (8 x 1 000 000) +   ( 6 x 10 000) + ( 3 x 1000) + (2 x 100) + (7 x 10) + ( 9 x 1)Çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinde sayı sıfatı yoktur? Osmanlı Devleti’nde divan toplantılarında büyük davalara bakan, kadı ve müderrislerin atamalarını yapan devlet görevlisi hangisidir? Robert : I want to decorate the room for the party.Eda : - - - -  “Pazardan elma, portakal, muz aldım ( ) patates, soğan alamadım.” cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir?  Ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen ulaşım türü hangisidir?  Demokraside aşağıdakilerden hangisi yoktur? Kul kıyamet günü ilk olarak hangi amelden hesaba çekilir? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?  “Bu dünyaya etme bulma dünyası demişler.”Bu söz, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam ederse sözdeki yargı reddedilmiş olur?  (I) Yatağımdan doğruldum ve çatlamış dudaklarımı dilimle ıslattım. (II) Masadan, içi yarısına kadar dolu bardağı alıp üç dört yudum su içtim. (III) Pencereden sızan gün ışığı içimi mutlulukla doldurdu. (IV) Dudaklarımdaki gülümseme tüm yüzüme yayıldı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür fiilimsi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ortak kültürel eserlerimiz arasında yer almaz?      “Osmanlı Devleti’nden kalma eğitim kurumları incelendiğinde dinî eğitim veren medreseler, Batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunmaktaydı. Eğitimdeki bu çok başlılık nedeniyle öğrenciler farklı dünya görüşlerine sahip kişiler olarak yetişiyorlardı.”Bu bilgi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Tom is a veggie, so he - - - - . Aşağıdakilerden hangisi Anonim halk şirinin özelliklerinden değildir? “karınca” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? He' s my ____.Boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir? Babamla annem 80’li yıllarda büyümüş. Bana hep çocukluklarını anlatırlar. Bizimki gibi geniş olanaklara sahip değillermiş. Babam dışarıdan bulduğu tellerle kendisi- ne telden araba ve tahta parçalara çeşitli şekiller verip oyuncak yaparmış. Annem bezlerin içine pamuk doldurup bebek dikermiş. Kendisine çamurdan mutfak eşyaları yaparmış. Anladım ki - - - -Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki yargıların hangisiyle tamam- lanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkiler ile olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bir anlamda Tanah’ın tefsiri olan, Yahudi hahamlarının nesilden nesile aktardıkları sözlü rivayetlerin tümüne ne denir? Aşağıdakilerden hangisi, göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi somut bir anlamdadır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz bir cümledir? Aşağıdakilerden hangilerini tartarak alırız? Uzun yıllar önce Çin’in dağ köylerinin birinde Yen adında bir genç yaşarmış. Yen’in en büyük arzusu devlet memuru olmakmış. Kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü bir yıl, tarladan yorgun argın dönerken arkadaşlarından biri “Başkentte devlet memurluğu için sınav yapılacak, katılmayı düşünüyor musun?” diye sormuş. Yıllardır kendi kendine böyle bir sınav için hazırlık yapan Yen, sonunda talih kuşunun başına konduğunu düşünmüş. Elindeki çapayı yere atan Yen, hemen başkentin yolunu tutmuş. Sınav soruları Yen’e o kadar basit gelmiş ki diğerlerinden önce bütün soruları cevaplayıp salondan çıkmış.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Resmi yazışmalarda belgenin metin bölümü ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok kızmak, sinirlenmek” anlamına gelir? Mustafa Kemal ulusal mücadeleyi hangi şehirden başlatmıştır? “Sağlıklı besleniyorum. Bu yüzden ................ içmiyorum.”Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir