S:1

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı oluşan ilk silahlı birlikler aşağıdakilerden hangisidir?

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı oluşan ilk silahlı birlikler aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kuva-yi Milliye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir tam kare sayı değildir? Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın bir kısa kenarı 25 metre ve bir uzun kenarı bir kısa kenarın uzunluğunun 2 katından 10 metre daha fazladır. Bu tarlanın etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir. Elimizde 800 metre tel olduğuna göre kaç metre tel artar. “Ailelerin bir ay boyunca çalışarak kazandıkları paraya ……………., ihtiyaçlarını karşılamak için harcadıkları paraya ise …………….. denir.” Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "Vergi vermek vatandaşlık görevlerimizdendir."Vergi konusunda aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?  Bilgisayarımı kapatırken hangi yöntemi kullanmalıyım? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz,anlamca olumludur? İnsan; akıl ve vicdan sahibi bir varlık olduğu için yaptığı her şeyden sorumludur. Çünkü akıl ona iyi-kötü şeyleri ayırt etme, vicdan ise hissetme yeteneğini vermiştir. Bu nedenle insan iyi-güzel-doğru-faydalı olan şeyleri yapmakla sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi insanın bu özelliğine uyar? Yaz mevsimi olunca, kuzular çayırda mutlu mutlu gezinir.Yukarıdaki cümlede hangi sözcük çoğul eki almıştır? ''Bazı ekler, eklendiği kelimenin anlamını değiştirmez. Bunlara ............ adı verilir. ''Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Bir çıkarma işleminde fark 60 dır. Eksilen 25 artar, çıkan 10 eksilirse yeni fark kaç olur? Verilen sözcüklerin hangisinde dört harften oluşan bir hece vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? 1 onluk, 9 birlikten oluşan sayı kaçtır? Türkiye, siyasi yönden yalnız kalmamak içinaşağıdaki hangi ülkelere savaş ilan ederekİkinci Dünya Savaşı’na katımak zorunda kalmışı? ”Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan öncede nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O ölür veya öldürülürse eski halinize geri mi döneceksiniz ” (Ali imran)Bu ayette verilmek istenen mesaj nedir? Günahtan uzak olmak, günah işlememek demektir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından tertemiz bir yaradılışla yaratılmışlardır.​Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birbirine zıt olan iki tarafı da desteklemek” anlamında kullanılmış bir deyim vardır? Dik kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Bir ortaokulda 5. sınıf öğrencileri atık pil toplama kampanyasında toplam 53 426 adet atık pil toplamıştır. 6. sınıf öğrencileri ise 5. sınıf öğrencilerinden 21 908 adet daha az atık pil topladıklarına göre 6. sınıflar toplam kaç adet atık pil toplamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnellik söz konusudur? 1 - 2 + 3 - 4 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  ‘’kalamar’’ kelimesi içinde aşağıdaki hecelerden hangisi yoktur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak” görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevlerindendir?  Aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri cümlenin sonunda bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisinde  ahlak felsefesinin   temel kavramları bir arada verilmiştir?  Aşağıdaki maddelerden hangisinin yüzeyi serttir? Ali Bey, zengin bir ailenin çocuğudur. İyi eğitim görmüş, kibar bir kişidir. Aynı zamanda gösterişe düşkün ve savurgandır. Tanıştığı Mahpeyker Hanım’a âşık olur. Onun kötü yola düşmüş bir kadın olduğunu bilmemektedir. Durumu öğrenen annesi oğlunu Mahpeyker’in elinden kurtarmak için eve Dilaşup adında güzel bir cariye alır. Ama cariye Ali Bey’i kendine bağlayamaz. Daha sonra Mahpeyker’in kötü bir kadın olduğunu öğrenen Ali Bey Dilaşup’la evlenir. Eser Mahpeyker’in kurguladığı entrikalar ve tuzaklarla devam eder. Eserin sonunda Mahpeyker’in kiraladığı katil, Ali Bey yerine Dilaşup’u öldürecek, Ali Bey de Mahpeyker’i öldürecek ve kendisi de hapiste hastalık ve kahırdan ölecektir.Yukarıda sözü edilen edebî eserin adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 99-97-95-….- 91-89 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir? Tyler: I’m too exhausted. Let’s go home and relax.Luke: That’s a - - - - idea. I feel very energetic and I don’t want to go home. Bir trafik kazasını gördüğümüzde yaralıların hastaneye götürülmesi ve tedavilerinin yapılması için aşağıdaki numaralardan hangisini aramak doğru olur? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde şehitlik kavramına vurgu yapılmıştır? Ahıra giren Kemal ahırda 20 ayak saymaktadır. Bu hayvanlar 4 ayaklı olduğuna göre ahırda kaç hayvan vardır? Alışveriş yaparken bir ürünün öncelikle neyine dikkat etmelisiniz? Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumaya ne ad verilir? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in kabri ( mezarı )  nerededir ? 50 – (-37) işleminin sonucu kaçtır? Güneş’in kendi etrafında dönüşü, saat yönünün .................... yöndedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 43 - 28 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel  özelliklerimizden birisi değildir?                                                   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir