Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkı ile ilgili değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi çevre hakkı ile ilgili değildir? sorunun cevabı "Çevre konusunda fabrikaların bir etkisi yoktur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı  I. Dönem sanatçılarından biridir? Kemal 950 gram çekirdek, 450 gram leblebi, bir miktar da ceviz aldı. Aldıklarının hepsi 2 kilogram olduğuna göre ne kadar ceviz aldı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten kurulmuş ikileme yoktur?    Mihail'ler yüksek ve kalın duvarlarla çevrili kocaman bir bahçenin içinde, çatı hariç, üç katlı bir konakta oturuyordu. Bahçede ayrıca üç bina daha vardı. Onlarda da uşaklar, rençberler, çobanlar kalıyordu.Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?  Güzel ahlak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında düzenlenmiş siyasi haklar arasında yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazılışlarıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Yaz musonlarinin kiyilara bol yagis birakmasinin sebebi asagidakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır? - Türk tarihini ve Türkiye’nin tarihini inceler.- Elde edilen sonuçları basın ve yayın yoluyla açıklar.- Atatürk’ün isteğiyle 15 Nisan 1931’de kurulmuştur.- Belleten, Belgeler ve Höyük adlı yayınları(dergi) vardır.Yukarıda özellikleri verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?