S:1

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır? sorunun cevabı "Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu
saptanamayanlara"
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bir kümeste 12 tavşan, tavşanların 2 katı tavuk vardır. Kümeste toplam kaç ayak vardır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Osmanlı Devleti hamamlar, çeşmeler, hastaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, mektepler, medreseler, vb vakıflar kurularak halkın ihtiyacı karşılanmıştır.Vakıfların aşağıdaki alanlardan hangisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu kazanılan davranıştır? I. Kaza riski yüksektir II. Ülkemizdeki en yaygın ulaşımdır Yukarıdaki ipuçları hangi ulaşım türüyle ilgilidir? 17 tane defter aldım ve bu defterler için 85 TL para ödedim. Bu defterlerden 3 deste alan Ezgi kaç TL ödeme yapar? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem, soru anlamı taşımaktadır? ‘15 912 sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? Türkiyenin kıyı kesimlerinde yer alan arazilerde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri daha yaygındır? Mekanik mühendisliği ve fizik alanlarında çalışmalar yapmıştır. Robot bilimi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınmıştır. Tarihteki ilk robot örneklerini yaptığı kabul edilmektedir. Su ile çalışan mekanik saatler, müzik otomatları, su çıkarma makineleri gibi çeşitli robotların çizimlerini ve nasıl yapılacaklarını anlattığı Kitab-ül Hiyel adlı eseri çok önemlidir. Otomatik çalışan su makinesi, filli su saati, saz çalan robot ve pompa otomatı robotlarını tasarlamış ve yapmıştır.Yukarıda açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 3 saat 5 dakika kaç dakikadır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresi elemanlarından değildir? • Edebiyatımızda tuyuğ nazım şeklinin kurucusu sayılmaktadır. • Eserlerini Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alan sanatçı Azeri Türkçesini kullanmıştır.• Kadılık ve vezirlik görevinden sonra Sivasta hükümdarlığını ilan edip kendi adına bir devlet kurmuş ve 18 yıl kadar sultanlık yapmıştır.Bu özellikler aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir? Gölge boyu aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? 125km568m48mm2,6dmVerilen uzunluklardan hangine eşit bir uzunluk yoktur? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.(....) Sanayi kuruluşları ham maddeye yakın yerlerde kurulur.(....) Buğday, Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminde yaygın olarak yetiştirilir.(....) Ülkemizde ekonomik faaliyetlerin dağılımı dengelidir.(....) Bor rezervlerinin %73üne sahip olan ülkemiz, bor rezervi bakımından dünyada birinci sıradadır.(....) Ülkemizde en yaygın görülen ekonomik faaliyet sanayidir Hangisi fiziksel bir özelliktir? Yetişkin bir insanda kaç tane kemik vardır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre özel öğretim kurumunun gerçeğe aykırı reklam ve ilan vermesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerini kullanması hâlinde brüt asgari ücretin kaç katı idari para cezası uygulanır? 8 işçinin 12 saatte yaptığı boya işini 6 işçi kaç saatte yapar? Ali dördün küpünden altının karesini çıkarırsa hangi sonucu bulur?probleminin işlemi hancgi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi aile içi ilişkilere zarar verir? Masa Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahimim çocuğudur? "-lik" eki aşağıdaki kelimelerden hangisine soyut anlam kazandırmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan biri değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi temel (gerçek) anlamıyla kullanılmıştır? Ardışık üç çift doğal sayının toplamı 180dir. Küçük olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Oğuz akvaryumda 4 L su varken, içindeki balığı dışarı çıkarıyor. Suyun seviyesi 3 850 mLye düşüyor. Balığın hacmi kaç mililitredir? Bir torba çimento 50 kgdır. Bir kamyondaki 240 torba çimento toplam kaç kilogramdır? XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinde başkanlığını sadrazamın yaptığı, devlet işlerinin görüldüğü yere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Saat dokuz on bir Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? SUDENİN SÜRPRİZİZilin çalmasına birkaç dakika kalmıştı. Sude anlatılanların birçoğunu dinlememişti. Çabucak eve gitmek, dedesinin armağanı olan sulu boyalarla resim yapmak istiyordu. Bu saatlerde annesi, mutfakta yoğun bir çalışma içinde olurdu. Sudeyi sevindiren de buydu. Kimsecikler görmeden en güzel resimleri yapıp dosyalayacaktı. Belki de bir gün, biriken resimleriyle, bir sürpriz yapıp herkesi şaşırtabilirdi. O zaman dedesi, annesi, babası, hele de mızıkçı kardeşi, nasıl da şaşkına döneceklerdi kim bilir. Sude kimleri şaşırtmak istiyor? Asağıdakilerden hangisi ayeti tanımlar? Bilgisayar donanımının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan ve programcılar tarafından yazılan kod parçalarına ne denir ? Bir satıcı satacağı cevizleri 5 kilogramlık 7 poşete koyuyor. Cevizlerin tamamı kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi aile tarihini araştıran birisi tarafından yapılmaz? İsrafilin (a.s.) sûr denilen alete üflemesiyle dünyanın düzeni altüst olacak, tüm canlılar ölecek ve dünya hayatı son bulacaktır. Bu olay ........................... kavramıyla ifade edilir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? İnsanı yaratılmış olan diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir ? Konuk kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir