S:1

Motor çalışır durumda iken aracın göstergepanelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa,
muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisindeolabilir?

Motor çalışır durumda iken aracın göstergepanelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa,muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisindeolabilir? sorunun cevabı "Alternatörde" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisini 3.Sınıf öğrencisi Roni yapamaz? Her sıçrayışta 50 cm ilerleyebilen çekirge 20 sıçrayışta kaç metre yol alır? Toplamları bir doğru açı olan iki açıdan birisinin ölçüsü 78°’dir. Buna göre diğer açı kaç derecedir? “Avlu kapısı” nasıl bir tamlamadır?   176’nın 1/4 inin 3 katı kaçtır? İstanbul is the .................... crowded city in Turkey.A) moreB) thanC) asD) most Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına uğrayan bir kelime kullanılmıştır? İki veya daha fazla dalganın üstüste binerek dalga katarı ve dalgaların birbirine söndürmesinde düğüm çizgisi oluşmasına aynı zamanda yeni bir dalga şeklinde sonuç vermesine ne ad verilir? Kütle ile ilgi olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi turizmin kültürel etkilerindendir? Peygamberimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Münafığın (iki yüzlü kişinin) belirtisi üçtür: Bunlar, ………………………………….”Yukarıdaki hadisin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelemez?  Çevresi 22 cm olacak bir dikdörtgen hangi uzunluğa sahip çubuklar kullanılmalıdır? İnsanın ya da insan topluluklarının başlarından geçmiş ya da geçmesi muhtemel olan sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik, askerî vb. olayların belli bir sisteme bağlı olarak anlatıldığı hacimli, olay anlatımına dayalı metinlere ---- denir. ---- ise bu türden, şahıs kadrosunun az olması, geniş hacimli olmaması ve genellikle tek bir olay etrafında gelişmesi yönleriyle ayrılır.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Hayvanlar arasında farklı haberleşme şekillerine,I. Ses çıkarmaII. Koku salgılamaIII. İdrar bırakmaIV. Dans etmeverilenlerden hangileri örnek verilebilir? Sometimes I .................... bad. Köpek ile kulübe arasında bir ilişki vardır. Aslan ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır? Tanzimat dönemi ile II. Abdulhamit’in saltanat seneleri arasında şöyle bir zıtlık vardır: Tanzimat döneminde bazı aydınlar sorunları ortaya koymuş, çareler aramış, ümit verici girişimlerde bulunmuşlardır. Halkın inandığı kahramanlar ve idealler ortaya çıkmıştır. II. Abdulhamit devresinde önemli kişiler siyasi gerekçelerle sürgün edilmiştir. Kısa bir süre açılan Meclis-i Mebusan kapatılmıştır. Elçileri Avrupa’yı dört dolaşan paşaları sürekli bir araya gelerek memleketin sorunlarını tartışan Babıali sönük, miskin bir ocak haline gelmiştir. Toplum; gelişim, hareket ve ümit etme kabiliyetini yitirmiştir. Kısacası dönemin şartları Servetifünuncuların halktan uzaklaşmalarında, kendi içlerine dönmelerine ve karamsar bir üslup takınmalarına neden olmuştur.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (I) Akdeniz’in kabarık suları iskele seviyesine ulaşmıştı. (II) Ara sıra uçan bir balık havada ateş huzmesi bırakıyordu. (III) Saat üç gibi arkadaşım sahile geldi.  (IV) Oysa öğleden önce yanımda olacaktı. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı (çekimli) fiil kullanılmamıştır? Altmış sayısında kaç onluk vardır? • Eyyubilerle dostça ilişkiler kurdu.• Konya, Sivas ve Kayseri gibi şehirlerin surlarınıgüçendirdi.• Komşu beylik ve devletlerle ittifaklar yaptı.Türkiye Selçuklu hükümdarı I. AlaeddinKeykubat’ı yukarıdaki faaliyetlere yöneltensebep, aşağıdakilerden hangisidir? Karadeniz Bölgesi en fazla göç veren bölgelerimizden biridir.Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede göçün fazla olma sebeplerinden biri değildir? Hinduizm de insanların çeşitli sosyal sınıflara  ayrıldığı ……sistemi vardır. ……..lar arasında geçiş yoktur. Bir kişi ancak kendi …….ından biri ile evlenebilir. ………..seçilmez, babadan oğla geçer.Yukarıdaki boşluklara uygun olarak hangi kavram gelmelidir? Tracy : - - - -?Nina   : At a hospital. “Çevresine bakınca sarı perdeleri, kırmızı halıyı, kare masayı gördü.” Cümlesinde varlığı niteleyen kaç tane kelime vardır? 0 , 3 , 4 , 5 , 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük sayı ile 5 basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır? I- EmekII- SermayeIII- GirişimciYukarıdakilerden hangileri üretimin faktörlerindendir?  Ay’ a giden astronotun kütlesinde nasıl bir değişme olur? Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya harici bir diğer konu ise internetten yapılan alışverişlerdir. İnternetten yaptığımız alışverişlerde dikkat etmemiz gereken husus vardır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?  Kulak memesi yapışık olan anne (genotipi:ee) ile kulak memesi ayrık olan babanın (genotipi:EE) üç çocuğu vardır. Bu çocukların genotipleri ile ilgili olarak  aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yıllık % (x + 1)’den bankaya yatırılan bir miktar para x ay sonra kendisinin yarısı kadar faiz getirmiştir.Buna göre x kaçtır? Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok kaç günü için yevmiye verilebilir? Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi dünya Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha çok sembolize eder? Aşağıdakilerden hangisi dinin amacı olamaz? Fitre kavramı ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı daha fazladır? “Mustafa elmaları, armutları ve karpuzu poşete koydu.” Cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır? Türkiye İş Kurumunun, iş gücünün  istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik yürüttüğü faaliyet hangisidir?  Ali, elindeki 80 tane yumurtanın 48 tanesini satmış, 16 tanesini ise kırmıştır. Ali’nin kaç tane daha yumurtası kalmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir