S:1

Astronomi, matematik, doğabilimleri, coğrafya ve tarihalanındaki çalışmalarıyla ünkazanmıştır. Kanun adlı eserindeyerin ekseni çevresindedöndüğünü ileri sürmüştür.Fizikte de özgül ağırlık değerlerinibulmuştur.
Yukarıda sözü edilen (973 - 1051)yıllarında yaşamış bilim adamıhangisidir?

Astronomi, matematik, doğabilimleri, coğrafya ve tarihalanındaki çalışmalarıyla ünkazanmıştır. Kanun adlı eserindeyerin ekseni çevresindedöndüğünü ileri sürmüştür.Fizikte de özgül ağırlık değerlerinibulmuştur.Yukarıda sözü edilen (973 - 1051)yıllarında yaşamış bilim adamıhangisidir? sorunun cevabı "Birûni" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir? Bir sistemin iç enerjisini (U);I. Ortamın sisteme iş yapmasıII. Sistemin ortama iş yapmasıIII. Sistemin soğutulmasıişlemlerinden hangileri azaltır? 24   -   27    -  26    -  29   -    28   -    31   -…….. örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi getirilmelidr? “ Saat dokuz on bir” Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? G20 zirvesi 2016'da nerede yapılacaktır? Bir çıkarma işleminde Eksilen 30, çıkan ise 5’ dir. Fark kaçtır? (I) Hayatı hakkında aydınlatıcı bilgi bulunmayan Şeyyad Hamza, son araştırmalara göre XIII. yüzyılın son çeyreğinde doğmuştur. (II) Başta Latifi olmak üzere bazı kaynaklarda Nasreddin Hoca ile görüşüp konuştuğu zikredildiği için Fuat Köprülü, önceleri bu fikirden hareketle on üçüncü yüzyıl şairlerinden olduğunu belirtmiştir. (III) Ancak son araştırmalar şairin 1348 yılında Akşehir ve civarında çıkan ve ortalığı kasıp kavuran bir veba salgınını yaşadığını, iki çocuğunu bu kıranda toprağa verdiğini ortaya koymuştur. (IV) Bu durumda şairin 1350 yıllarında hayatta olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. (V) Zaten şair bu salgın ve onun tahribatı sebebiyle herkesin derdine ortak olan, acıların paylaşımında aynı üzüntüyü dile getiren bir mersiye de yazmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ‟Bu yanlış daha sonra gelen edebiyat tarihçileri ve ilim adamları tarafından da tekrarlanmıştır.” cümlesi getirilirse parçanın anlam akışına uygun olur? Benim gençlik kitapları yazmaya başlamamda Oktay Akbal’ın “Düş Ekmeği” adlı romanı etkili oldu. Bunları yazarken lise yıllarımı, kendi sıkıntılarımı, ailemle olan ilişkilerimi hatırlamaya çalıştım. Arkadaşlarımın lise çağındaki çocuklarını inceledim uzaktan. Gençlik kitabı yazmaya başladığımda çalıştığım yayınevine haber vermedim. Beceremezsem bırakabilmek için...Bu parçadan sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? “ Milli Egemenlik “ kavramı ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? “p,ç,t,k” ünsüzleriyle biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirilirse bu sözcüklerde           yumuşama olur.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralara uygun bir örnek yoktur?             Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda bir sözcük kullanılmıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisi iskelet için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?  Amasya Genelgesi’nin;• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.maddelerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?I. Kurtuluş Savaşı’nın sebebi ortaya konmuşturII. Milli mücadelenin amaç ve yöntemi belirlenmiştirIII. Millet iradesine dayalı devlet düşüncesi vardırIV. Padişaha doğrudan tepki vardır ‘’Ders‘’ sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? İletişim engellerini kaldırmanın enetkin yolu, öncelikle engelin farkına varmak ve sonra da bu engeli ortadan  kaldırmaktır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerini ortadan kaldırmak için kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir? 537 866 918 sayısında sayı değeri en küçük olan rakam hangi basamakta bulunmaktadır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde eylemden ad yapan bir ek vardır?  Avrupa'nın ve Türkiye'nin tamamı deniz üzerine kurulan tek hava limanı özelliği taşıyan ve mayıs 2015' te açılan hava limanımız hangisidir? Ülkemizde doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi arıcılık faaliyetlerini olumlu etkilemiştir. Bu çeşitliliğe bağlı larak çam balı , çiçek balı, kestane balı, narenciye balı, kekik balı gibi birçok bal türü bulunmaktadır.Bu bilgiye bakıldığında aşağıda verilen yerlerden hangisinde bal üretiminin daha fazla olması beklenir? Kıta ve levhaların hareket etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir ülkede demokrasinin olup olmadığının işaretleri vardır. İşte bu işaretlere Demokrasinin Temel İlkeleri diyebiliriz.Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biridir?  Bir yerin bulunduğumuz yere göre konumu neyi ifade eder? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3'e kalansız bölünebilir? I. Kısa süreli hapis cezalarıII. Saray ve tapınakların yapılmasıIII. Yaylak ve kışlak hayatının olmasıIV. Çadır ve koşum takımlarıYukarıdakilerden hangileri ilk Türk Devletlerinde göçebe bir yaşamın sürdürüldüğüne kanıt olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi uluslararası etkinliklerin faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sanayi (fabrikaların) kuruluşlarınınen fazla olduğu bölgemizdir? Adrian: You look so sad. What’s the matter with you?Nani : I - - - - with my best friend yesterday and I don’t know what to do. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildi-ğinde aşağıdakilerden hangisini  hissede-riz? Aşağıda şiir ve gerçeklik arasındaki ilişkiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?  “Mekkeliler, herhangi bir nedenle Mekke dışına çıktıkları zaman, değerli eşyalarını ona emanet ederlerdi. Hz. Muhammed(s.a.v.), onları en güzel şekilde korur ve sahiplerine geri verirdi. Bu nedenle Mekkeliler kendisine “……………………” yani “……………………..” demişlerdir.” Boşluklara ne gelmelidir? A: - - - - do you visit your relatives?B: Once a month. Bir satıcı tanesi 15 liradan dan aldığı 42 adet oyuncak arabanın her birine 5 lira  ekleyerek satıyor. Satış sonunda satıcının eline geçecek para kaç  lira olur? Yer kabuğu olarak da bilinirim. Pek çok canlıya yuva olurum. Toprak ve kayaçlardan oluşurum. Derin okyanus diplerinde bile bulunurum. Dünya’nın katmanlarından biri ile ilgili yazılan şiir, hangi katmanı anlatmaktadır? Aile bütçesini hazırlarken hangisini en sonda düşünürüz? Okula giden çocuk hangi hakkını kullanıyor olur? İslâmın yayılmasını engellemek için müşrikler boykot kararı almışlardı. Müslümanlara uygulanan boykot kaç yıl sürmüştür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir