Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki felsefi akımlardanhangisinin sözcük anlamı yanlışverilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki felsefi akımlardanhangisinin sözcük anlamı yanlışverilmiştir? sorunun cevabı "Pozitivizm = Faydacılık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kültür ve uygarlık kavramları düşünüldüğünde aşa- ğıdakilerden hangisi kültüre örnek gösterilebilir?  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “mi” soru ekinin yazılışı yanlıştır? Fatma' nın yaşı 2 düzineden 4 fazladır. Fatma 4 yıl önce kaç yaşındadır?  Hareketsiz eklemler vücudumuzun hangi bölümünde bulunur? Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?  Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren uluslararası koruma organlarından biridir? Aylin, sınıfta etkinlik olarak KES-YAPIŞTIR yapacaklarını ingilizce söylemiştir.Buna göre Aylin ne demiştir?  Olguyu görüşten ayıran en önemli fark, herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olmasıdır.            Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi bir olguyu dile getiren cümledir? Bir köyde 2686 erkek seçmen, 1885 bayan seçmen ve 1758 çocuk olduğuna göre bu köyde kaç kişi yaşamaktadır? İlk çağlarda yaşayan insanların;1- Toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları2- Ateşi kullanmış olmaları3- Duvarlara ve taşlara resimler çizerek anlaşabilmeleri4- Toplayıcılıkla beraber avcılık yapmalarıyukarıda verilenlerden hengileri insanların üretim faaliyetlerinde bulunduğunu gösterir?  I- Karbon, organik besin maddelerinin yapısında yer alır.II- Besinlerin yapısında yer alan karbonun kaynağı atmosferdeki karbondioksittir.Karbonla ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?