Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır? sorunun cevabı "30 EKİM 1918" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıya örnek olur? Mıknatıslar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerde geçen edatlardan hangisi benzetme amacıyla kullanılmıştır?  Bir bölgede ağaçlandırma çalışmaları yapılmasının amacı hangisidir? My brother is tall. He can - - - - basketball. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yeteneklerimizle ilgilidir? (8.7) - (8.6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Türkiye’de 2007 yılından itibaren klasik nüfus sayım sistemi değiştirilerek adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmiştir. I. Sayımlada çalışan insan sayısı azalmıştır. II. Güncel nüfus miktarına ulaşılabilmektedir. III. Nüfusun yatırım planları üzerindeki etkisi azalmıştır.Nüfus sayım sisteminde yapılan değişklik sonucunda yukarıda verilenlerden hangileri gerçekleşmiştir? I. Hastane atıklarının çevreye atılmasıII.Bitmiş pillerin pil toplama kutusuna atılmasıIII.Uygun yerlere ağaç ve çiçek dikilmesiYukarıdakilerden hangilerini yapmak çevreye zarar vermez? Aşağıdaki isimlerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Bambular daha çok tropikal bölgelerde yetişen çiçekli bitkilerdir. Bazı türleri çok çabuk büyür. Öyle ki günde bir metre kadar uzayanları vardır. Bambuların uzunlukları türlerine bağlı olarak 10 cm ile 50 metre arasında değişebilir. Bu bitkiler yıllarca büyüyüp geliştikten sonra çiçek açar. Dev panda, kızıl panda, bambu lemuru, dağ gorili gibi birçok hayvan bambuyla beslenir. Hafif, dayanıklı ve esnek bir malzeme olduğu için birçok yapı ve eşyada bambu kullanılmaktadır.Bu parçada bambularla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? “İlimiz Keban, Karakaya, Kral Kızı ve Özlüce gibi baraj gölleri ile çevrilidir.” cümlesinde kaç tane özel isim vardır?