S:1

- Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir.
Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

- Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir.Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? sorunun cevabı "Büyük Devletlerin himayesi altına girmek gerektiği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
“Pense, tornavida, testere, çekiç vb………….”Yukarıdaki ifadeyi hangi seçenek tamamlar? Aşağıdakilerden hangisi bir peygamberin sahip olması gereken özeliklerden değildir? İlahi kitapların İlk  inenden başlayarak son inene doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir. Bir iş adamı Akdeniz kıyısında yer alan Cezayir’e, Karadeniz’e kıyısı olan Ukrayna’dan satın aldığı tomrukları gemilerle getirecektir.Bu ticarette aşağıdaki su yollarından hangisini kullanır? Aşağıdaki aletlerden hangisi çivileri kolayca sökmemizi ve telleri kesmemizi sağlar? Mutlak ölçütle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  Aşağıdakilerden  hangisi Türk kültüründe yoktur ? Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?  Kuruluş döneminde Çirmen,Sırsındığı,Niğbolu,Varnave Kosova Savaşlarından sonra Osmanlının batı sınırları Sırbistan ve Eflak toraklarına kadar ulaşması hangi bölgede Osmanlı egemenliğinin güçlenmesini sağlamıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi evde uymamız gereken sorumlularımızdan biridir? 1. Altın, havayla ve suyla temas ettiğinde paslanmayandayanıklı bir metaldir.2. Albatroslar, kutuplara yakın bölgelerde yaşayanve uzak mesafelere uçabilmeleriyle tanınan denizkuşlarıdır.3. Polonya’da terk edilmiş bir maden ocağını inceleyenaraştırmacılar, 397 milyon yıl önce yaşamış bircanlının ayak izlerini buldular.4. Dünyanın en sevimli hayvanları olan kutup ayıları,fokları avlamak için buz tabakasında açtıkları deliklerinbaşında sessizce beklerler.Numaralanmış cümlelerden hangisi kişisel düşünceiçermektedir? 97-18= ? soru işaretinin yerine gelecek sonuç için hangisi doğrudur? Ses kirliliğinin insan ve çevreye çeşitli olumsuz etkileri vardır.Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin sonucu görülmez? Ülkemiz denizlerinde denizcilik faaliyetlerinin çoktan aza doğru sıralanışı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur? Aşağıdaki raporlardan hangisi, 20. yüzyıl Türk siyasi tarihi ile ilgilidir?  Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir? Sınıfta aynı düşüncede olmasak bile, herkes istediğini söylemekte serbesttirböyle düşünen biri neyi savunuyordur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güneş” sözcüğü terim anlamında kullanılmıştır? Aşağıda Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir:•  Çanakkale Savaşı’nda emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılma- sında büyük rol oynadı.•  Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları GrupKomutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriye’yi aşıp Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu.Bu başarılar Mustafa Kemal’in hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir? Elektrik enerjisinin dikkatsiz bir şekilde kullanılması sonucu meydana gelen tehlikeli olaya ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye '' amaç '' anlamı katmaktadır? • Ölçek paydasındaki sayı daha büyük• Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazla• Haritada hata oranı daha az• Haritada iki nokta arası uzaklık daha az• Haritanın kapladığı alan daha fazlaBüyük ve küçük ölçekli haritalar karşılaştırıldığında yukarıda verilenlerden kaç tanesi büyük ölçekli haritaların özelliği olarak gösterilebilir? Sınıflarımızı süslediğimiz, en güzel şiirleri okuduğumuz, oyunlar oynayıp eğlencelerle kutladığımız özel gün aşağıdakilerden hangisidir? Siyahi bir düşünür olan Malcolm X, hac ile ilgili anısında şöyle der: “Dünyanın her yerinden on binlerce hacı vardı. Mavi gözlüsünden siyahilerine kadar her renkten insan bulunmaktaydı. Beyaz tenli Müslümanların sözleri ve davranışlarında Gana, Sudan ve Nijerya Müslümanlarında hissettiğim samimiyeti gördüm. Müslüman kardeşlerimle birlikte ben de aynı ibadetleri yaptım ve aynı yerde bulundum...”Bu metinden haccın insan üzerindeki etkilerinden hangisine ulaşılamaz? What will George do - - - -? Aşağıdakilerden hangisi yazılımdır? Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailelerinden hangisinin içinde yer alır? İnsanların ihtiyaç duydukları her şeyi, her zaman kendi kendilerine elde etmeleri mümkün değildir. ‘’Bir elin nesi var iki elin sesi var’’ atasözü ile de belirtildiği gibi insanlarla yardımlaşarak hareket etmek işlerimizi kolaylaştırır, üstelik insanlar ara- sındaki duygusal bağları da güçlendirir.Verilen metin aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız.’’ hadisi İslamın hangi özelliğini vurgulamaktadır? Bir çıkarma işleminde eksilen 229 çıkan sayı 147 ise fark kaçtır?  Abdest alan bir kişi aşağıdakilerden hangisini terk ederse yeniden abdest alması gerekmez? Hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran bir anlayıştır.Hakkında bilgi verilen felsefi düşünce aşağıdakilerden hangisidir? İdeal düzenin, insanlar arasında tam eşitliğin gerçekleşmesiyle mümkün olacağını, bunun için de üretim araçlarının herkese ait olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dini ifade değildir? Have you - - - - been to Madrid? Annesi, dikişlerden artan 24, 18 ve 10 santimetre uzunluğundaki kumaş parçalarını Derya' ya verdi. Derya bu kumaşların 21 santimetresiyle bebeğine elbise dikti.Kaç santimetre kumaş arttı? 20,19,……,17,16,……..,14Yukarıdaki 20den geriye sayma örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayılar gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisinin taassubu önlediği söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir