S:1

Halk, devleti yönetecek kişileri seçer, eğer yöneticilerden memnun kalmazsa onları
değiştirebilir.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

Halk, devleti yönetecek kişileri seçer, eğer yöneticilerden memnun kalmazsa onları değiştirebilir.Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? sorunun cevabı "Çoğulculuk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Kılcallık; I. Kağıt havlunun sıvıları emmesiII. Sporcuların formalarının terden ıslanmasıIII. İspirto ocağının yanmasıolaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkendir? Uzun kenarı 150 m, kısa kenarı bunun yarısı olan dikdörtgen biçimindeki tarlamın etrafına beşer metre aralıklarla ağaç dikecek olursak kaç ağaç dikeriz? Tarih bilimi ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "Her şeyi anlayışla karşılamaya .................denir." cümlesini hangi sözcük anlamlı tamamlar? Kur'an-ı kerimi baştan sona ezberleyenlere ne isim verilir? Bir oturma grubunun fiyatı 3754 lira,  bir yemek masası 1648 liradır. Oturma grubu ve yemek masası alan kişi yaklaşık olarak kaç lira ödeme yapar? “Şimdi gelip geçenden zerre kadar korkmuyor.” cümlesindeki  “zerre kadar”  sözcük grubu yerine hangi sözcüğü kullanabiliriz? We - - - - steak and cheese yesterday night. Osmanlı Devleti'nde topraktan alınan vergiler devlet görevlilerine aylık olarak verilirdi. Tımar sahibi aldığı bu ücretle asker yetiştirmek zorundaydı. Bu askerler savaş zamanında sefere çıkar barış zamanında da tarımsal üretimden ve bulunduğu bölgenin güvenliğinden sorumluydu. Dirlik sahiplerinin yetiştirdiği askere Tımarlı Sipahi denirdi.Verilen bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (I) “Denizineği” olarak bilinen manatiler, genellikle vakitlerini su altındaki bitki örtüsünde otlayarak geçirir. (II) Sıcak kıyıların sığ sularında yaşar. (III) Vücutlarını suyun üzerinde ilerletebilmek için kürek şeklindeki kuyruklarını yukarı, aşağı hareket ettirir. (IV) Hantal görünüşlerine rağmen manatiler, usta yüzücüdür.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir.” cümlesinin getirilmesi en uygundur? Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur? Marco : Hello, this is Marco speaking.Gonca : Hello Marco. How is it going?Marco  : I’m fine, thanks but - - - - .Gonca  : OK. I’m outside now, I’ll get back to you in five minutes. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bir  yönüyle  diğerlerinden farklıdır? My brother is tall. He can - - - - basketball. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? Her şey yerli yerinde havuz başında serviBir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadanEşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudanSarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış eviBu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) konmalıdır? Dini, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemi olarak tarif eden Emil Durkheim bu tarifiyle dinin hangi yönünü öne çıkarmaktadır?  Efendimiz aleyhisselam’ın Veda Haccı sırasında İslam’ın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir? Geniş ve açık alanlarda konuşma yapılırken sesin şiddetini arttırarak herkes tarafından işitilmesi için bazı araçlar yapılmıştır.I.  {C}HoparlörII. RadyoIII.  MegafonYukarıdakilerden hangileri bu araçlardandır? Türkiye Selçuklu Devleti Miryokefalon Muharebesi’ni aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman olan çocuktur? Okunuşu “üç milyon üç yüz üç bin yetmiş üç” olansayı aşağıdakilerden hangisidir? 246 sayısından en az kaç çıkartılırsa elde edilen sayı 4 ile kalansız bölünebilmektedir? Yurdumuzun, milletimizin bağımsızlığını, anlatan marşımızın adı nedir?  Karadeniz, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde fethedilen aşağıdaki yerlerden hangisiyle bir Türk gölü hâline gelmiştir? “Kirazın derisinin altında kirazNarın içinde narBenim yüreğimde boylu boyuncaMemleketim var.” Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır? Din felsefesi genel olarak dinin kavramlarının anlamlarını, temel kurallarını ve insan yaşamındaki yerini açıklama, sorgulama ve eleştirme amacını taşır. İnsanlardaki dini inancı sorgulamadığı gibi, herhangi bir dinin tarafı da olamaz. İnsan yaşamını düzenleyecek kurallar koyamaz. Buna göre felsefenin dini olaylara bakış açısı nasıl olmalıdır? Doğal olarak ışık üreten ve yayan kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? İnsan vücudunda solunum gazlarının taşınması ile ilgili,I. Hemoglobine bağlanmaII. Plazmada çözünmeIII. Bikarbonat iyonları oluşturmaverilenlerden hangileri O2 ve CO2 taşınmasında ortakgerçekleşir? Asitli içecekler en çok hangi duyu organımıza zarar verir? Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir üründür. “Bilen” nesneye yönelen, onu anlama ve açıklama çabası içine giren öznedir. “Bilinen” yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır?  Aşağıdakilerin hangisinde özel isim vardır? Kalem 5 TL, defter 7 TL, silgi 3 TL satılmaktadır. 3 kalem, 2 defter, 5 silgi aldığımda kaç lira öderim? Hangisi Bilgi Teknolojilerinin amaçlarından  değildir? Hangi seçenekte tamamı otçul canlılar vardır? Akdeniz Bölgesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin devlet yapısınınlaikleşmesi amacıyla yapıldığı söylenemez? • Sanatçılar, Arap ve İran edebiyat geleneklerindenesinlenmişlerdir.• İslamiyet’in etkisinde oluşan bir edebiyattır.• İlk örnekleri 13. yüzyılda görülen bu edebiyat, varlı-ğını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür.Özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? I. Tokat Niksar’da Anadolu’nun ilk tıp okulu kabul edilen Yağıbasan Medresesi’ni açtılar.II. Diyarbakır Silvan’da Anadolu’nun ilk taş köprüsü olan Malabadi Körüsünü yaptılar.Buna göre sözü edilen ilk Türk beylikleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir