Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Günümüzde Dünya önemli sorunlarla karşıkarşıyadır. Özellikle Dünya nüfusu 20. yydakatlanarak artmış; bunun sonucunda ekili dikilialanlar yerleşime açılmıştır. Ayrıca ormanlarıntahribatı toprak erozyonunu şiddetlendirmiş,
tarımsal verim düşmüştür. Bilinçsiz sulama vegübreleme de tarım aleyhine bu olumsuzluğudaha da artırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi metinde geçengünümüz Dünya sorunlarından biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Günümüzde Dünya önemli sorunlarla karşıkarşıyadır. Özellikle Dünya nüfusu 20. yydakatlanarak artmış; bunun sonucunda ekili dikilialanlar yerleşime açılmıştır. Ayrıca ormanlarıntahribatı toprak erozyonunu şiddetlendirmiş,tarımsal verim düşmüştür. Bilinçsiz sulama vegübreleme de tarım aleyhine bu olumsuzluğudaha da artırmıştır.Aşağıdakilerden hangisi metinde geçengünümüz Dünya sorunlarından biri değildir? sorunun cevabı "Besin maddelerinin israf edilmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerin hangisinde atasözünün açıklaması yanlış verilmiştir?  Aşırı zorlanma ve baskı sonucunda kemiklerin eklem yerlerinden ayrılması durumuna - - - - denir.Yukarıdaki tanımda verilen boşluğa aşağıdaki hastalık isimlerinden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasiyi ,doğrudan demokrasiden ayıran bir özellik değildir?   Karac’oğlan der ki geçti çağlarım Meyva vermez oldu gönül bağlarım Aklıma geldikçe durmaz ağlarım Gözüm yaşı sel olduğu zamandır.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir? Aşağıda verilen eşyalardan hangisinin yapımında kullanılan ayna türü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin zararlarından değildir? Doğal bitki örtüsü korunması aşağıdaki afetlerden hangisinden korunmada etkili değildir? I. Hücre yüzey alanının, hücre hacmi için yetersiz kalmasıII. Hücre metabolizma hızının artmasıIII. Hücre sitoplazmasının dış etmenlerle eksilmesiIV. Zar üzerinden gerçekleşen madde alış-verişinin ihtiyacı karşılayamamasıYukarıda verilen olaylardan hangileri hücrenin bölünmesine neden olur? Taşıtların ve yayaların kavşaklardan geçişini düzenleyen ışık sistemine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir? Dede Korkut Hikâyeleri’nin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?