Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Avrupa tarihinde görülen;
I. Rönesans Hareketleri
II. Coğrafi Keşifler
III. Fransız İhtilali
IV. Sanayi İnkılabı
gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı ekonomisiüzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğusöylenebilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Avrupa tarihinde görülen;I. Rönesans HareketleriII. Coğrafi KeşiflerIII. Fransız İhtilaliIV. Sanayi İnkılabıgelişmelerinden hangilerinin Osmanlı ekonomisiüzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğusöylenebilir? sorunun cevabı "II ve IV " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kirliliğine karşı alınabilecek uygun önlemlerden biri değildir? Kur’an-ı Kerim’in ilk kez indirimeye başladığı zaman hangisidir? “Allahım ! seni  anmak,  . . . . . . . . . . . . , ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et”  Hadis-i  şerif  İspanyolca “Teşekkür ederim” hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? "Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir" cümlesinde kaç tane sıfat vardır?  • İyi ve kötü, aklın bilgisi dâhilindedir.•  Büyük günah işleyen bir kimse din- den çıkmaz.•  Özellikle Türkler arasında kabul görmüştür.Hakkında bilgi verilen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Velihan, araba kullanmayı Türkiye’de öğrenmiş, KKTC’ye geldiğinde araba kullanırken her defasında vitesi sağ eliyle aramış ve alışmakta zorluk çekmiştir. Velihan’ın uzun süre arabanın vitesini sağ tarafta aramasını en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ailenin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerin hangisinde “çıkmak’’ kelimesi yay ayraç içinde verilen anlamına uygun kullanılmamıştır? Hava soğuktu - - - - biz hiç üşümüyorduk.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sönmek” kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır? I. Dünya Savaşı'nda;- Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması- Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açmasıgibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?