S:1

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik.
Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik.Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? sorunun cevabı "Benzetme – Abartma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklüyse hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamızı sağlayan aracın adı hangisidir? Komşularımıza nasıl davranırsak dinimize göre uygun olmaz? Woman :Is everything OK?Man  :Yes, why?Woman : You look - - - -.Man  :I am OK, on the contrary I am relieved because I have just finished my presentation. Bütün insanlar iyilik yapmaya kötülükten kaçmaya eğilimlidir. Bu ahlak yasası vicdanlarımızda hazır olarak bulunur.Verilen bilgi aşağıdaki Tanrı kanıtlamalarından hangisine aittir? Yeliz bir gün 6 sayfa, bir gün 9 sayfa kitap okumaktadır. Bir ay sonra Yeliz kaç sayfa kitap okumuş olur? (1 ay 30 gün) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun” kelimesi sözcük türü yönüyle farklıdır?   Aşağıdaki cümlelerden altı ç izili deyimlerden hangisi “söylemek istediğini bir türlü söyleyememek” anlamını içeren bir deyimdir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? Aşağıda verilenlerden hangisinin paketi delindiğinde sıvılar gibi akıcılık özelliği göstermez? Hangi cümlede noktalama veya yazım yanlışı yoktur?  Aşağıda verilenlerin hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan tarafından işgal edilmesine karar verilen şehir, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde verilenler bir üçgenin kenar uzunlukları olabilir? “ Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, Canlarınız, Mallarınız, Namus ve Şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü zarardan korunmuştur.” Peygamberimiz bu sözüyle hangi önemli konuya vurgu yapmıştır? ( 27 - 24 - 21 - .... - 15 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? “Hiç kimse; her resmin bir ressamının, her kitabın bir yazarının, her elbisenin bir terzisinin, her binanın bir ustasının olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser varsa onu mutlaka bir yapan vardır diye düşünür. O halde içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir - - - vardır. “Cümlenin akışına göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşagıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetiştirilen bir tarım ürünü değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memuruna savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma için verilen süre kaç günden az olamaz? Elif, buzdolabından çıkardığı süt şişesinin yüzeyinde su damlacıkları oluştuğunu gözlemliyor.Elif’in bu olayın nedeni ile ilgili aşağıda yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? Köyümüz iki mahalleden oluşan büyükçe bir köydü. Ancak tarım topraklarımızı miras yoluyla paylaşınca bize düşen araziyle geçinemedik. Bu sebeple şehre göç etmek zorunda kaldık. Metinde bahsedilen göçün öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? I. Isı →Kinetik enerjiII. Elektrik enerjisi →IsıIII. Mekanik enerji →IsıYukarıdaki enerji dönüşümlerinden hangileri istemlidir? Destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi, bilinçli bir tüketicinin yapacağı bir davranıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri bulunmaktadır? Bir yaş daha büyüyoruz.Yaş meyveleri topladı.Cümlelerinde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi internetten alışverişin faydalarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı’ya ait bir tiyatro eseri değildir?  İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?  I.İşlerin daha hızlı yapılmasıII.Yaşamımızda rahatlık sağlaması    III.Ulaşımı kolaylaştırması.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri elektriğin yararları ile ilgilidir? Twenty kelimesinin rakamını işaretleyiniz? Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarından birisi değildir? 2598 sayısında sayı değeri en büyük olan rakam ile basamak değeri en büyük olan rakamın sayı değerleri toplamı kaçtır? Bayram ile Hasan’ın 3 yıl önceki yaşları toplamı 48’dir. 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? İlk vahiy 610 yılında peygamberimiz 40 yaşındayken geldi. Peygamberimize gelen ilk vahiy ve vahyin geldiği yer hangi seçenekte  doğru verilmiştir? İnsanlara doğruyu, güzeli ve iyiliği göstermek amacıyla görevlendirilmiş elçilere ………… denir . Boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır? “Sisli havada göz gözü görmüyordu.” cümlesinde geçen “sisli” sözcüğü havanın hangi özelliğimi gösteriyor? Kekova hangi ilimizdedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir