S:1

İlk Türk devletlerinde görülen;
I. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması
II. Keçeden yapılmış çadırlarda oturulması
III. Sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşması özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam tarzının sonucu olduğu söylenebilir?

İlk Türk devletlerinde görülen;I. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olmasıII. Keçeden yapılmış çadırlarda oturulmasıIII. Sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşması özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam tarzının sonucu olduğu söylenebilir? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan haram aylar hangileridir? Eski Yunanda görülen çok tanrılı dinler (politeizm) zamanla yerini tek tanrılı dinlere (monoteizm) bırakmıştır.Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? En büyüğü 16 olan ardışık üç sayının toplamı kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi orta oyunu oyuncularından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki doğru yazılmıştır? Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale İnan,Burhan Toprak ve Afet İnani gibi öğrencilerin öğrenim görmeleri için devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir. Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? Hareketli ve sabit makaraların birlikte kullanıldığı sistemlere ne ad verilir? Evimizde bulunan 26 kitabın yarısının 5 fazlasını okudum. Okumadığım kaç kitap kalmıştır? Aşağıdaki Türk – İslam bilim insanlarından hangisi Avrupada Avicenne ismiyle ün yapmıştır? Aşağıdaki isimlerden hangisi türemiş isim değildir? Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Çukur aynada oluşan görüntü daima cisimden küçüktür.(.....) Beyaz ışık tüm renklerin bileşiminden oluşur.(.....) Kırmızı renkteki bir şapka beyaz ışık altında kırmızı görünür.(.....) Kalın kenarlı mercekler, hipermetropluğun giderilmesinde kullanılır.(.....) Ortam değiştiren ışık, sürati değiştiği için kırılır. Bezelyelerle yapmış olduğu deneyler sonucu genetiğin temelini oluşturan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? (I) Karanlık, ıslak, soğuk bir gün başlıyordu. (II) Oysa bu karanlığın, bu ıslaklığın, bu soğuğun içinde tarifsiz bir sevinç vardı.(III) Pencerenin perdesini aralayıp sokağa baktı. (IV) Çamurlu sular, günün ilk ışıkları altında, kirli bir ırmak gibi akıyordu.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır? Temizlik açısından namaz ibadetini yerine getirebilmek için ne yapmak gerekir? Yahudilerin önem verdikleri ibadet yerlerinin başında Kudüsteki mabet gelmektedir. Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılan bu mabetten geriye kalanbatı duvarı önünde dua ederler. Bu duvara ağlama duvarı denir. Yukarıda bahsedilen mabet hangi peygamber tarafından yaptırılmıştır? Okulumuzda 650 tane öğrenci vardır. Kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 4 katı olduğuna göre, okulumuzda kaç kız öğrenci vardır? • İnsan hür bir iradeye sahip değildir.• Kul, Allahın takdir ettiği fiilleri yapmak zorundadır.Bu görüşler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yapılan çalışmalarla millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması amaçlanmıştır.Bu dönemdekiI.İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılmasıII.Genelgelerin yayımlanmasıIII.Cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasıgelişmelerinden hangilerinin bu amaca hizmet ettiği savunulabilir? Aldığımız bir üründe kusur çıkmış ve satıcı ile uzlaşamazsak sorunu nasıl çözeriz? Peygamberimiz Hicretten sonra evi tamamlana kadar kimin yanında misafir olarak kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? Kaynak kitaplara aşağıdakilerin hangisinden ulaşamayız? Sıla-i Rahim hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçüm aracı değildir? Hz. Hatice ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisini özelliklerini koklayarak diğerlerinden ayırt ederiz? Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, ilerletme, görevden alma yetkilerine sahipti. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi.Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 33 kişilik bir sınıfın tamamı tiyatroya gidecektir Bilet fiyatları 18 TL olduğuna göre ödenecek tutarın yaklaşık değer kaçtır? Sınırları belirlenmiş tek bir konuyu, belirli bir planla ve tüm yönleriyle derinlemesine inceleme tekniği, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır? Tarık: Babam hafta sonu su damlatan musluğu onardı, dışarıdan soğuk geldiği için pencere kenarlarına bant çekti. Evin odalarındaki lambaları az elektrik tüketenlerle değiştirdi."Buna göre Tarıkın babası için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısına yuvarlanır? 3213+1475 Ayşe yukarıdaki işlemi toplanan sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediyor. Ayşe aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Protista grubuna ait canlıların oluşturduğu kolonilere aşağıdakilerden hangisi örnek verilmez? Aşağıdaki namazların hangisinin farzı sünnetinden önce kılınır? Erzurum Kongresinde:kayıtsız şartsız bağımsızlık, kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesi onaylanmıştır. Sivas Kongresinde:Kuvay-i Milliyeyi egemen kılmak temel ilke olarak benimsenmiştir.Bu maddelere dayanarak Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi koşullu önermedir? Teknoloji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Stratejik yönetim sistemi içinde kullanılan araçlardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir