Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Almanya, I. Dünya Savaşında Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusyaya
yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.

Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanyanın, Osmanlının hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Almanya, I. Dünya Savaşında Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusyaya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir. Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanyanın, Osmanlının hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir? sorunun cevabı "Jeopolitik konumundan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hangi cümlede zamir yoktur? Kısa kenarı 10 cm, çevresi 70 cm olan dikdörtgenin bir uzun kenarı kaç cm'dir? Aşağıdaki fiillerden hangisi geniş zamanlıdır? Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanatlarını ger ve: 'Rabbim! Küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et!' de. (isra 24)Yukarıdaki ayet hakkında hangisi söylenemez? I - - - - my homework yet, I can’t go out. DNA parmak analizi, verilen hangi olayın çözümünde kullanılmaz? "Akşam oldu…….?" cümlesinin soru cümlesi olabilmesi için noktalı yere hangi hece yazılmalıdır? Genel kuralı 2n+3 olan örüntünün 7.terimi kaçtır? “Burak, otobüsle yolculuk yaparken, bir ırmağın kayalıkları yararak aktığını gördü. Her iki tarafında yüksek kayalar oluşmuş derin bir yarık içinde akıyordu ırmak.”Burak’ın gördüğü bu doğal çevrenin adı nedir? Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde çok ba- şarılı bir eğitim hayatı geçirdi. Arkadaşları arasında zekası ile kısa sürede kendini gösterdi. Okulda başarılı öğrencilere verilen sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi görevlerin üstesinden başarılı bir şekilde geldi.Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;1-Görev bilinci gelişti. 2-Özgüveni arttı.3-Başarısından dolayı sınıf atladı.durumlarından hangileri söylenebilir? 234.567 Doğal sayısının basamak ve sayı değerleri farkı kaçtır? 1700 yılındaRusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakılacaktı.Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?