S:1

Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir?

Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir? sorunun cevabı "Çanakkale cephesini Osmanlı’nın kazanması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Temel arkadaşları ile Sümele Manastıra gitmeye karar vermiştir. Trabzon -Sümele arası 50 km olduğuna göre ; yolun %20 gidildiğin de geriye kaç km yolu kalır? İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler? Atıkların tekrar dönüşüm sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir. Şehrin bazı noktalarında geri dönüşüm kutuları bulunur. Geri dönüşümü olan atık maddeler bu kutulara atılarak gereksiz kaynak kullanımı engellenir ve ekonomiye katkı sağlanır.Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisi geri dönüşüm kutularına atılamaz? Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuklar; dili, dini, rengi, cinsiyeti veya ırkı nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Çocuklar her türlü ayrımcılıktan korunmalıdır.Verilen bilgiye göre Çocuk Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınan hak aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi büyükbaş (sığır) cinsi hayvanların nisap miktarıdır? Tapates adı verilen halı ve kilimleri ile ünlenen uygarlık hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki terimin getirilmesi uygun değildir? Canlılar birinci derecede enerji verici olarak genellikle aşağıdakilerden hangisini kullanır? Vücudumuzun büyümesini ve gelişmesini düzenleyen iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi temizlik kuralı değildir? Aşağıda görevleri verilen melekler sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? I- Allahtan aldığı vahiyleri peygamberlere ileten melektir.II- Allahın izniyle tabiat olaylarını gerçekleştirir.III- Allahın izniyle eceli gelenlerin canını alır.IV- Kıyamet koparken ve yeniden dirilirken sur denilen boruya üfleyecek olan melektir. Allah insanı niçin yaratmıştır? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece memeli canlılara özgü olup diğer omurgalı hayvanlarda görülmez? I. Padişahların teşkilatçı olmalarıII. Sosyal kurumların desteğinin alınmasıIII. Bizansın ve Balkanların siyasi durumuIV. Beyliklere karşı savaşçı politika izlenmesiV. Milliyetçilik politikasıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkileri ile ilgili yanlış bir ifadedir? Alfabemizde kaç sessiz (ünsüz) harf vardır? Aşağıdakilerden hangisi akaidin konusudur? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? Tarihte bilinen ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir