Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Birinci Dünya Savaşının çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Birinci Dünya Savaşının çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? sorunun cevabı "Fransız ihtilali – Sanayi devrimi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır? 54 , 30 ve 81 sayılarının ortak bölenlerini en büyüğü kaçtır? "853" sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ara” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? Canlıların içerisinde yaşadıkları ortama ................. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?  1. “...Her şeyi Allah yaratmış, yarattıklarına bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir.”(Furkan suresi, 2. ayet)2. “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz, onunla (kupkuru) ölü bir memlekete hayat veririz... (Zuhruf suresi,11. ayet)Bu iki ayetle ilgili olmayan yargı aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya Türk devletlerinin bazılarına başkentlik yapmış ve Türklere göre dünyanın merkezi sayılan yer neresidir? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi hükümlerin asli kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinin anlamı “Afet Acil Durum” dur? Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar? “Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesi değildir?