S:1

Hangi cümlede sıfat tamlaması zarf tümleci olarak görev yapmaktadır?

Hangi cümlede sıfat tamlaması zarf tümleci olarak görev yapmaktadır? sorunun cevabı "Geçen yıl kar yağmadı buralara." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki doğal sayılardan iki tanesi 20’ ye yakındır. Hangisi bunlardan değildir? I. Sıcaklık değerleriII. Kalıcı kar sınırıIII. Güneşlenme süresiBir dağın Güneş’e bakan yamacı ile güneş görmeyen yamacı karşılaştırıldığında, Güneşe bakan yamaçta yukarıda verilenlerden hangilerinin daha fazla olması beklenir? Devlet yönetimi hakkında verdiği bilgiler nedeniyle Kutadgu Bilig- - - - özelliği gösterir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? keser, kendi, kemer, kereste kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi baştan ikinci olur? Mekke fethedilirken 4 koldan şehre girmekte olan İslam ordusunun komutanlarından hangisi müşriklerle savaşmak zorunda kalmıştır? • Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç - gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak• İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdaki görevler Bakanlığa ait hizmet birimlerinden hangisine aittir?  “Herkes onu bekliyor, o gelmek istemiyordu.” cümlesinde ismin yerini tutan kaç sözcük vardır? Aşağıdaki halk hikâyesi ve destan karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Okulun bahçesinde fidan diktik.Yukarıdaki cümlede hangi kelime eş seslidir? Aşağıda verilen Şehir-Tarihi eser eşleştirmelerden hangilerinin yeri değiştirilirse tüm eşleştirmeler doğru olur?1.   İshakpaşa   Sarayı       -        Ağrı2.   Sümela   Manastırı       -       Trabzon3.   Selimiye   Cami           -       İstanbul4.   Ayasofya  Müzesi        -        Edirne Hülya aşağıdakilerden hangisini yaparsa Bilişim suçu işlemiş sayılmaz? Yusuf Has Hacib’e göre devlet, akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanmalıdır. Devlet bireyin gelişmesine katkıda bulunurken birey de erdemli olmaya çalışmalıdır.Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği taşımaktadır? Peygamberimizin üye olduğu , haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan cemiyetin adı nedir ? Aşağıdakilerden hangisi organik maddedir? Dinler tarihi alanında objektif çalışmalarıyla tanınmıştır.• “Tahkîiku Mâ li’l-Hind” adlı eserin müellifidir.• Modern dinler tarihinin oluşmasında etkili olmuştur.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi kimdir? 800 TL’nin 3/8’ini harcadım. Kaç TL kaldı? Sonsuzdaki bir cismin kalın kenarlı mercekteki görüntüsü ile ilgili,I. Cismin olduğu  taraftadır.II. Sanaldır.III. Odakta nokta şeklinde  oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? Harp kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hangisi sıfat olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart anlamı vardır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ülkemizde depremlerin sıklıkla görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “Didem Öğretmen, ders esnasında öğrencileriyle daha çok arkadaş gibidir. Ders işlerken güven veren bir atmosfer oluşturur. Öğrenme etkinlikleri sırasında bir lider ve rehber gibi hareket eder. Öğrencilerinin, düşüncelerini söylemelerine ve kendisini eleştirmelerine izin verir ve onları bu konuda cesaretlendirir.”Buna göre, Didem Öğretmen’in sınıf içinde sergilediği öğretmen rolü aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye akarsularının denge profiline ulaşmamış olmalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın sahip olduğu hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisini yapmasına izin vermez?  Nasreddin Hoca Akşehir’de ara sıra pazara iplik çıkarır satarmış. Fakat hocayı hep kandırırlar ipini değerinden aşağı alırlarmış. Hoca, durumdan kurtulmak için bu sefer yün iplikleri kurumuş bir deve başı bularak ona sarmış.            Yukarıdaki paragraf kaç kelimeden oluşmuştur? Renksiz ve kokusuz bir elementtir. Ampullerde ve floresan tüplerinde kullanılır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor, Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor; Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorumBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması’nı, aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda imzalamıştır? Kimse, elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önenmi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojideki gelişmeye bağlı olarak diğerlerinden sonra ortaya çıkan mesleklerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin tamamlandığı, bittiği anlatılmaktadır?  Seçeneklerden hangisi Allah (c.c.) ta-rafından İlahi Kitapların insanlara gön-deriliş amaçlarından  birisi değildir ? Düzeltebileceğin tek şey kendinsin, öncelikle kendinitanı. Bundan yirmi yıl sonra yaptıkların içndeğl yapmadıkların içn üüeceksin. Dolayısıylahalatlarını çö, yelkenini açBu metinde vurgulanmak istenen düşüceaşğıakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi bir sayının küpüdür? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfi ile doldurunuz.  (    )  Vakıflar günümüzdeki Sosyal Devlet anlayışını yerine getirirdi(     )  Tımar sisteminde toprakların sahibi çiftçiydi(  ) Medreselerde eğitim gören talebelerin ihtiyacını Vakıflar karşılardı(     )  Tımar sahipleri bölgedeki adalet işlerini de yapardı. (  ) Enderun mektebine genelde devşirme sisteminden gelen öğrenciler alınırdı The teacher: “Don’t speak” The teacher told us - - - - . I. Derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerII. Öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleriIII. Dini bayram günleriMillî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “ders yılının süresi” yukarıdakilerden hangileri sayılarak hesaplanır? I. SavurganlıkII.  CimrilikIII.  CömertlikIV. HayırseverlikBunlardan hangileri İslam’ın yasakladığı tutum ve davranışlardandır? Birler basamağının basamak değeri 0 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir