S:1

Bir işi benimseyerek ele almak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

Bir işi benimseyerek ele almak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ? sorunun cevabı "Dört elle sarılmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir? Temsil Heyetinin oluşturulduğu kongre hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal kulüplerin kurulmasının amaçları arasında yer almaz? We never watch films ...................... nights. I. Bilge KağanII.KültiginIII.Oğuz KağanOrhun Kitabeleri yukarıdaki devlet adamlarından hangileri adına yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi maddi yardımlaşmaya örnek olarak verilebilir? Uzun zamandır hazırdan yemeye alışmışlardı. cümlesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? TBMM, Lozan Görüşmelerinde aşağıdaki konulardan hangisini iç meselesi sayarak tartışma konusu yaptırmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir? Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Güneş için söylenemez? Özkan bilyelerini dörder, beşer ve altışar saydığında her seferinde 3 bilyesi artmaktadır.Buna göre Özkanın bilye sayısı en az kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,altı çizili sözcük çekim eki almamıştır. Motorsuz taşıtları nerelerde kullanmalıyız? T.C. Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları kaç gün içinde yayımlar? Hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir? Şeytan kelimesi batı dillerinde hangi kavramla ifade edilmiştir?A) GodB) SatanC) SihirD) Şaman "Arka" sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıda verilen yapılardan hangisinin varlığı memeli hayvanları diğer omurgalılardan ayırt etmek için kullanılamaz? Bir oyuncak arabaya kuvvet uygulanarak arkasından itilip, bırakılıyor. Bu araba en çok hangi zeminde yol alır? 8 yarım kaç bütün eder? Veda Hutbesinde Hz. Muhammedin ifade ettiği dü-şüncelerden bazıları şunlardır;I. Müslüman Müslümanın kardeşidir.II. Kadınların eşleri üzerinde hakları vardır.III. Faiz ve haram yasaktır.VI. Kan davaları tamamen kaldırılmıştır.Verilenlerden hangisi emeksiz kazancın yasaklandığını göstermektedir? '' Kitap '' kelimesine hangi ek getirildiğinde yeni anlam kazanmaz? Aşağıda verilen canlılardan hangisi herbivor(otçul) beslenme göstermez? Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi görev bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi adli yargıdaki mahkemelerden biri değildir? Aynı sıcaklıktaki ortamlardan hangisinde ses dalgaları en hızlı yayılır? Atatürk Samsuna niçin gitmiştir? Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiirinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki organellerden hangisi bir hücrenin prokaryot ya da ökaryot olduğunu kesin olarak kanıtlamaz? Servetifünun edebiyatının en önemli hikâyecisidir. Hikâyeleri üslup bakımından zengin ve liriktir. Yazarın hikâyelerindeki dili romanlarına göre sadedir. Hikâyelerinin konuları yerli ve millîdir. Belli başlı hikâyeleri şunlardır: Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Heyhat, Solgun Demet, Onu Beklerken.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir ses düşmesi olmuştur? "Güzelliklerimiz görmeye değer." cümlesindeki "güzelliklerimiz" kelimesinde, aşağıdaki ek çeşitlerinden hangisi yoktur? Kirletici maddelerin toprak, hava ve suya karışması ile ortaya çıkan duruma ne denir? Günde 46 sayfa kitap okuyan Emir, bir hafta içinde kaç sayfa kitap okumuş olur? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Öğrencilerin temel alanlardaki becerilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik küresel çapta uygulanan PISA sınavında, katılımcı her ülkenin kazandırmak istediği kazanım ve beceriler dikkate alınmaktadır. Katılımcı ülkeler açısından bu kazanım ve becerilerden ortak hedefler PISA sınavında soru olarak yer almaktadır.PISA sınavının geliştirilmesinde yukarıda yer alan süreç, test geliştirme basamaklarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? Teyzemizin annesi bizim neyimiz olur? Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. (Necm suresi, 39-41. ayetler)Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangileri ile ilgilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir