Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
‘ Ne hoş ve dinlendirici bir manzara var ifadesindeki ‘ Ne kelimesinin cümledeki işlevi nedir?


Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
‘ Ne hoş ve dinlendirici bir manzara var ifadesindeki ‘ Ne kelimesinin cümledeki işlevi nedir? sorunun cevabı "Anlamı pekiştirmek." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

83 sayısının onlar basamağındaki rakam 6 olsaydı, sayı kaç olurdu? My father usually - - - - at 6 o’clock but he - - - - at 8 o’clock yesterday. Çoğul eki almamış kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerden biridir? Düzenli ordunun kurulmasında Kuvayı Milliyenin;I.     Düzensiz birlikler olmasıII.    Kuralsız hareket etmeleriIII.   Ağır silah ve cephane bakımından yetersiz olmalarıdurumlarından hangileri etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Seçeneklerdeki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesiti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan preparatı mikroskop altında incelemeye başlamıştır.Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşa-ğıdaki evrelerden hangisinde birbirinin tersi olan olayları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozomları boyar.) Aşağıda, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu’da işgale uğrayan bazı yerlerle işgal eden devletler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?  Joe : My son is - - - - about playing online games. I’m worried about him.Berke: Not only you. We have the same problem. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?