S:1

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yapım eki almış sözcük vardır?

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yapım eki almış sözcük vardır? sorunun cevabı "Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Ülkemiz maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülke konumundadır. Bu madenlerin toplam rezervi ve tenör oranı düşünüldüğünde aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Ağaıdakilerden hangisi doğrudur? 12 tane yarım armut yiyen bir ayı kaç bütün armut yemiş olur? Babam pazardan döndükten sonra bize ........................ elma dağıttı.Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir? Gece, yavaşça siyah mantosunu sürüklerVapurlar, şimdi suya bırakılmış kütüklerUfuk, banyo edilen bir fotoğraf camıdırBu dörtlükte kullanılan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Sosyal bilimler, toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim dallarını kapsar. Her sosyal bilim dalı insan yaşamı- nın farklı bir alanını inceler.Buna göre aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler arasında sayılır? Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temelini oluşturmaktadır? İşidin ey yârenlerAşk bir güneşe benzer Aşkı olmayan gönül Misali taşa benzerBu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? Aaron : I guess Mary is in - - - - with her new job.Sue : Why do you think so?Aaron : Because working hours are too long and the job itself is stressful for her. Aşağıdakilerden hangisindeki 3 rakamının basamak değeri en büyüktür? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 1. Oksijen gazı2. Demir çubuk3. KolonyaVerilen maddelerin ısıyı en iyi iletenden en az iletene doğru sıralanması nasıl olmalıdır? Hz. Muhammed (s.a.v), annesi vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)-Remle arasında bulunan "el-Tavvâhin" denilen yerde 885 yılında karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır? Aşağıdakilerden hangisi iletişim amaçlı kullanılamaz? Fiziksel aktivite;I. Damar yapısının elastikiyetini azaltır,II. Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.Yukarıda fiziksel aktivitenin bedensel yararlarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? a = 3 için 6a - 7 cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir