S:1

Kırk cevizin 12 tanesini yedik. Geriye kalanları da 4 kişi paylaştık. Her birimize kaç ceviz düşer?

Kırk cevizin 12 tanesini yedik. Geriye kalanları da 4 kişi paylaştık. Her birimize kaç ceviz düşer? sorunun cevabı "7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra yurdumuzun bir çok şehri düşmanlar tarafından işgal edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi işgal edilen şehirlerimizden birisi değildir? 9 tane 20 TL‘ nin 1/6‘ i kaç TLdir ? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfini yazınız.(....) Herkes kendi yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapabilir.(....) İklim değişikliği ve küresel ısınma, ekosistemin bozulması üzerine çalışmalar yapan meslek adı robot teknisyenliğidir.(....) Ahilik Teşkilatına benzeyen lonca teşkilatında usta-kalfa-çırak ilişkisi yoktu.(....) Darülacezeler yalnızca kimsesiz yaşlıların bakımı ile ilgilenir.(....) Selçuklulardaki ikta sistemi Osmanlı Devletinde tımar sistemi adını almıştır Abbasiler, IX. ve X. yüzyıllarda Yunan klasiklerinin çevirisini yapmışlar ve din dışı bilimlerde önemli gelişmelere ön ayak olmuşlardır. Verilen bilgide sözü edilen gelişmeler, aşağıdaki hangi alanla ilgili olabilir? Ayın Dünyaya bakan yüzünün görünmediği evreresine ne ad verilir? Aşağıda verilen maddelerden hangisine idrarda rastlanması kişinin şeker hastası olduğunu kanıtlar? Annem elimdeki 20 cevizi bana ve 4 kardeşime eşit olarak paylaştırdığına göre her birimize düşen ceviz sayısı kaçtır? Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 50 olan en büyük sayının 24 fazlası kaçtır? Bir adam yol üzerinde bir diken dalına rastladı da, ‘Vallahi bunu Müslümanlardan uzaklaştıracağım, onlara zarar vermesin. dedi. Bu sebeple cennete konuldu.Yukarıdaki hadiste kişinin cennete girmesine sebep olan hangi temizlik anlayışı olmuştur? Dünya kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü ne kadar sürede tamamlar? Bütün insanlar ölümlüdür. Ali de bir insandır. O hâlde Ali de ölümlüdür.Bu önerme aşağıdaki metotlardan hangisine örnek oluşturur? Aşağıdakilerin hangisi hem harf, hem hece, hem kelimedir? Mekke döneminde yaşanan olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi y anlıştır? Çevremizde tarihî mekânlar ve yapıtlar bulunur. Aşağıdakilerden hangisi tarihi yapıtlardan birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime zamir görevinde değildir? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki -mış, -miş in işlevi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı aldığı ekle değişmiştir? Kuran-ı Kerimin ve Hz. Peygamberin ekolojik dengeyle ilgili yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir. Sokratese göre ahlaki eylemin kaynağı bilgidir. Bilgi bizi doğru eyleme, bilgisizlik ise yanlış eyleme götürür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sokratesin görüşüne uygundur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir